Dnes jsme se s Davidem zasmáli nad dalším blábolem, který ministerstvo zaslalo NSS. Jak víte, neleníme a vedeme s jednou odvážnou učitelkou žalobu proti opatření, které dávalo výjimku očkovaným z testování.

Pod tlakem padají z úředníků největší perly, a tak se ve vyjádření dočtete, že ministerstvo přece nikde netvrdí, že očkovaná osoba se nemůže nakazit. Jen že prý k tomu dochází v mizivém počtu případů („Žádná vakcinace nemůže chránit 100 % celou populaci, data však jednoznačně dokládají, že nakažených jsou vzhledem k počtu očkovaných zlomky procent až zlomky promile„). Tak jasně, říkám si, milí zlatí ouřadové: když očkované netestujete, tak samozřejmě nezjistíte, jaké časované infekční bomby to jsou!

Ministerstvo dále uvádí:

Odpůrce dále především poznamenává, že napadené opatření vydal na základě odborných medicínských poznatků a dosavadních studií o efektivitě a přínosech vakcinace obyvatel proti onemocnění COVID-19, přičemž si i odpůrce je plně vědom vývoje epidemie a konec konců koronaviru SARS-CoV-2, který bohužel mutuje a jeho varianty, popř. budoucí varianty (mutace) se mohou ukázat jako rezistentní vůči současným vakcínám nebo očkovacím schématům (počtům dávek). To je v případě dynamického procesu, jakým je epidemie, tím spíše mající charakter pandemie, nepřekvapivé, ale to není důvodem, aby odpůrce pod pláštěnkou předběžné opatrnosti zasahoval do práv dotčených osob více než je nutné a tím podlamoval svůj legitimní zájem na vakcinaci co největšího počtu obyvatel za účelem dosažení kolektivní imunity.“

Tak tohle je nej nej gól. Sice se směju představě, jak ministerstvo bude cosi kutit pod jakousi pláštěnkou (bože, vždyť se říká „pod pláštíkem“) , ale už méně se bavím tím, že ti drzouni klidně přiznají, že je vůbec vlastně nezajímá, jestli očkovaní šíří nebo ne, kdepak. Jediné, o co jim doopravdy jde, je to, aby se lidi opíchali a aby se vopíchaní nevzbouřili a aby to neodradilo ty, co se ještě možná „dobrovolně“ podvolí.

A teď se podržte:

Studie jednoznačně prokazují řadu benefitů vakcinace pro různé skupiny obyvatelstva, a protože stát považuje vakcinaci za efektivní a bezpečný nástroj proti epidemii a jejím nepříznivým dopadům, snaží se při vydávání protiepidemických mimořádných a ochranných opatření tyto osoby zvýhodnit, neboť v opačném případě (k němuž podle současných poznatků není důvod) by mohl nedůvodně a nepřiměřeně zasahovat do práv očkovaných osob (soudě také z recentní judikatury NSS, která si okruhu zvýhodněných osob všímá – viz např. i veřejně probíhající diskuze o naměřených protilátkách).

.

Nepřiměřenost zasahování nechápu, vždyť NSS mnohokrát potvrdil, že testy jsou fajn, nikomu neškodí a jsou jen jakýmsi hrubým sítem. Tak proč by se nemohli prosívat i očkovaní, přenáši-li smrtelnou chorobu?

Argument protilátkami v situaci, kdy je MZdr neuznává, teda vůbec nestíhám, ale třeba to je nějaká tajná vyšší dívčí.

%d bloggers like this: