Dnes máme tu čest zveřejnit článek a prezentaci doktora Vladimíra Čížka z Frýdku-Místku. Přečtěte si ho níže:

Původní článek ze září 2020

Z četných rozhovorů v médiích se zastánci povinného plošného nošení roušek se dozvídáme, že je to podle vědeckých studií a že máme proto držet hubu a krok. V září vydalo Ministerstvo zdravotnictví (ještě pod vedením pana Vojtěcha) dvě opatření k plošnému nošení roušek. Na konci obou opatření je citace šesti vědeckých zdrojů, které by měly zdůvodnit celonárodní zarouškování. Trošku jsem se na ně podíval a zjistil jsem následující (proberu je v opačném pořadí, než jak jsou zmíněny):

Šestý argument

Jde o pouhou kasuistiku (příběh), kterak se v období od 26. ledna do 10. února 2020 v klimatizované restauraci v čínském Guangzhou objevil koronavirus v třech rodinách. Směr proudění vzduchu byl konzistentní s přenosem kapének. Z příběhu vyplývá poučení, že chceme-li zabránit šíření viru v restauracích, musíme zvětšit vzdálenost mezi stoly a zlepšit ventilaci. O rouškách ani slovo.

Pátý argument

Práce pojednává o tom, že vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) se používají jako primární opatření pro kontrolu infekce. Pokud se však nepoužijí správně, mohou přispět k přenosu a šíření nemocí přenášených vzduchem, jak bylo v minulosti zjištěno u SARS. Autoři uvádějí, že k potvrzení hypotézy jsou nutné další studie. Argument se netýká nošení roušek, pouze v diskusi autoři zmiňují přínos N95 – tedy FFP2 roušek (respirátorů).

Čtvrtý argument

Opět jen kasuistika – příběh dvou nakažených vlasových stylistů, kteří měli roušky a jejichž 139 klientů se nenakazilo. (Souhlas s PCR testem ale dalo jen 48% klientů, 52% odmítlo)

Třetí argument

je laboratorní práce, která pomocí vizualizace ukazuje, že při řeči vylétá z úst výrazně více kapének bez roušky než s rouškou. Práce je prováděna v laboratorním prostředí. Součástí práce je i objev, že když někdo mluví hlasitěji, vylétá z něj více kapének, než když mluví potichu.  

Jistě uznáte, že na základě těchto chatrných argumentů bez jakéhokoli vědeckého důkazu by nikdo rozumný nenařídil plošnou povinnost nošení roušek téměř všude, včetně chodeb paneláků. Přesto jsou v mimořádném opatření uvedeny, i když dva z nich se roušek netýkají. Pojďme se proto podívat, jaké dva HLAVNÍ argumenty ministerstvo použilo.

Druhý argument

Jde o metaanalýzu 216 studií (z nichž ani jedna nebyla randomizovaná, ale to nevadí). Výsledkem bylo tohle: Použití obličejové masky může vést k velkému snížení rizika infekce. Toto tvrzení je podloženo nízkou jistotou důkazů. Předpokládá se, že účinnější jsou N95 (FFP2) nebo podobné respirátory ve srovnání s jednorázovými chirurgickými maskami nebo podobnými (např. opakovaně použitelnými bavlněnými maskami 12–16-tivrstevnatými). I toto tvrzení se opírá o nízkou jistotu důkazů.


Z druhého argumentu jsme se dozvěděli, že použití roušek může vést (ne že prokazatelně vede) ke snížení rizika infekce. O doma šitých látkových rouškách jsme se nedozvěděli nic. Mimochodem – kdo doma šije 12-16-tivrstevnaté roušky, ať se přihlásí!

Takže nyní přejděme k prvnímu, nejsilnějšímu argumentu páně ministra. Jde o zásadní argument, proto se omlouvám za výběr poměrně dlouhých odstavců, které jsem se snažil přeložit do lidštiny.

První argument

Systematické přehledy používání obličejových masek naznačují snížení relativního rizika (RR) pro infekci v rozmezí 6–80%, včetně infekce betakoronavirem. Pro COVID-19 je síla důkazů nízká nebo velmi nízká.

Například v Norsku se odhadovalo, že 200 000 lidí by muselo nosit obličejové masky, aby se zabránilo jedné nové infekci týdně. Z populačního hlediska lze tvrdit, že nošení obličejové masky by nestálo za finanční náklady veřejnosti ani nepřevážilo případné škody a rozhodnutí nosit obličejovou masku bylo ponecháno na každém jednotlivci.

Ti, kdo vyvíjejí doporučení, by měli by být průhlední ohledně kritérií, která zvažují ve svých doporučeních. Ve studiích s lékařskými maskami existují důkazy o příznivých účincích a takové účinky mohou existovat také pro optimálně navržené látkové masky, ačkoli přímé důkazy jsou v současné době omezené. WHO doporučuje několika skupinám nosit obličejové masky, včetně lidí se symptomy a zranitelných skupin. I když další studie ukazují, že masky mají malé relativní účinky nebo nemají žádný účinek, může být oprávněné jejich nošení na základě principu předběžné opatrnosti, je-li riziko vysoké.

V závislosti na pandemické situaci v daném geografickém prostředí mohou nebo nemusí převážit nežádoucí důsledky nad žádoucími důsledky nošení obličejové masky. Tyto úvahy by měly ovlivnit doporučení tvůrců strategie. Ve vysoce obydlených oblastech s vysokou mírou infekce (např. V USA, Indii, Brazílii) bude použití masek pravděpodobně převažovat nad možnými negativními stránkami. Pokud budou vyšší relativní účinky masek potvrzeny nadcházejícími studiemi a celá populace bude chtít přispět ke snížení přenosu, pak by několik měsíců univerzálního nošení obličejové masky mohlo hodně přinést, ale za určitou cenu.


Shrnuto, sečteno a podtrženo:
1)           Norové usoudili, že zarouškování 200 000 lidí zachrání jednoho týdně od nakažení (nikoli od
               nemoci nebo smrti)
2)           Roušky mají malé relativní účinky, ale jejich použití ve společnosti může být oprávněné
               v případě vysokého rizika
3)           V závislosti na pandemické situaci mohou nebo nemusí převážit nežádoucí důsledky nad 
              žádoucími účinky.

To je vše. Proto nás ministr zarouškoval. Možná má v kapse i lepší a vědečtější argumenty, pak je ale škoda, že je neuvedl v mimořádném opatření.

Fakt bych chtěl slyšet, jak lze zdůvodnit plošné zarouškování mnoha okresů s nulovým výskytem rizika. Jak vím, že s nulovým rizikem? Přece podle „semaforu“ téhož pana ministra! V okrese Jeseník je aktuálně (ke dni psaní článku) 10 nakažených. Tož celý okres zarouškujme! A odmítače přísně trestejme! Buďte rádi, že vám pan ministr povolil nenosit roušku doma! Ať žije!

Všechny výše uvedené informace vycházejí z oficiálních údajů Ministerstva zdravotnictví a můžete si je najít zde:

Https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/stupne-pohotovosti
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pdrobna-mapa-kde-je-v-ceske-republice-koronavirus-93746

Dodatek ze dne 15. listopadu 2020

Tak jsem si bláhově myslel, že staronový ministr Prymula po svém předchůdci zdůvodnění zarouškování obyvatel zdůvodní pádnějšími argumenty. Ale chyba lávky! Chatrné odkazy na vědecké zdroje zůstaly i v jeho rouškovacích opatřeních. Nevěříte? Můžete si najít na webu sami:

Vojtěch – mimořádná opatření číslo 28, 31 33, 34 a 35 (MZDR 15757/2020-XX/MIN/KAN),
                 kde si uvedená dvojčíslí doplňte při hledání vždy místo písmen XX)

Prymula – mimořádná opatření číslo 36 a 37

A rovněž jsem si bláhově myslel, že nový ministr Blatný po svých předchůdcích předloží lepší argumenty. Zatím se tak nestalo. Že zdůvodnění roušek stojí na chatrných nohou, uznal i městský soud v Praze a rouškovací opatření podmínečně zrušil. Tak uvidíme, jak vše dopadne.

Na závěr ještě uvádím přehled oněch „vědeckých“ zdůvodnění roušek, abyste si vše mohli sami ověřit:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2213-2600(20)30352-0/fulltext

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2007800

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/

Se srdečným pozdravem,

MUDr. Vladimír Čížek

Přečtěte si i zajímavou prezentaci. Je ke stažení zde.

%d bloggers like this: