Zoufalí provozovatelé restaurací už mnohdy stojí před volbou ekonomické likvidace nebo porušování vládních opatření. Městský soud v Praze teď svým usnesením z 30. listopadu 2020, č. j. 14 A 128/2020 – 22 přinesl důležitý právní výklad, podle kterého zákazy týkající se provozoven jsou přímo určeny jen samotným podnikatelům, nikoli veřejnosti. Soud zde odmítl žalobu zákazníka proti krizovému opatření a konstatuje, že:

neexistuje žádný užší vztah mezi žalobcem a jím namítanými krizovými opatřeními žalované“

„Soud vychází z toho, že žalobou rozporovaná krizová opatření jsou primárně určena provozovatelům služeb a maloobchodních prodejen. Pouze tyto osoby jsou přímo dotčeny na svých právech, pokud musí v důsledku krizových opatření své provozovny uzavřít. Bod III předmětných krizových opatření dokonce výslovně ukládá povinnosti provozovatelům provozoven, jejichž provoz není zakázán. Krizová opatření tedy nijak nestanoví přímo práva ani povinnosti žalobci. Žalobce netvrdí, že by byl provozovatelem nějaké provozovny, která musela v důsledku těchto opatření uzavřít svůj provoz, ani regulovat svůj provoz. Tato skutečnost vylučuje existenci užšího vztahu mezi žalobcem a těmito opatřeními..

To je ve skutečnosti dobrá zpráva pro všechny! Pokud zákazníci nejsou opatřením přímo dotčeni (neukládá povinnosti jim), tak je samozřejmě nemohou ani porušovat a být za to sankcionováni. Také jakékoliv lustrování ze strany policistů tedy není na místě. Vzhledem k tomu, že právnickým osobám zatím za porušení krizových opatření sankce nehrozí (změna je zatím v legislativním procesu), je otázkou, jestli vůbec jsou kontroly ze strany policistů a strážníků na místě, pokud chybí osoba podezřelá ze spáchání přestupku.

Ostatně i v aktuálně platném opatření se jedná o příkazy a omezení adresované provozovatelům, nikoli zákazníkům. Tak např. se omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat dále stanovená pravidla, podobně se omezuje činnost fitness center, sportovišť, rekreačních areálů apod.

Samozřejmě se zatím jedná „pouze“ o usnesení a věcí se pravděpodobně bude zabývat Nejvyšší správní soud, jedná se ale o první výklad, který je k zákazníkům a fakticky i podnikatelům velmi příznivý.

Aktualizováno.

Usnesení je dostupné zde.

%d bloggers like this: