Většinou jsou lidé, kteří žádají státy aby uváděly přesné a jasné informace a aby si zpracovaly analýzy, chtějí-li systematicky ničit lidské životy a naši budoucnost, označováni těmi správně uvědomělými jako dezinformátoři. K vyvracení tzv. dezinformací (což nejsou objektivně nepravdivé informace, ale pouze takové, se kterými někdo nesouhlasí) slouží weby jako Manipulátoři.cz.

Právě na tomto webu, který jistě zaslouží pozornost, pokud vám leží na srdci přežití svobody lidí, vydali jednu ohromující zprávu: ZAVÁDĚJÍCÍ: Chřipka 1995 v Česku.

Tato zprávička má za cíl shodit skutečnost, že v letech 1995/1996 zemřelo v ČR s chřipkou (záměrně píšu s chřipkou, protože stejně jako s PR-ově skvěle zvládnutým Covidem umírají ti s virem chřipky na řadu příčin, nejde jen o smrti zařazené do kolonky „nemoci dýchacího ústrojí“, jak se snaží Manipulátoři lidem vsugerovat.)

Manipulátoři shazují zdroj oněch 12.000. Prý tu informaci uvádí „jeden zdroj“, a tím je diplomka. Není to samozřejmě pravda. Je k tomu několik starších článků v médiích, ale hlavně práce mj. jedné z pracovnic Krajské hygienické stanice JČK, kde se uvádí: „Chřipka bývá každoročně příčinou tisíců úmrtí na celém světě. Dokonce v letech 1995 až96 bylo v průběhu chřipkové epidemie postiženo akutním respiračním onemocněním zhruba 11 % obyvatel České republiky. Během sedmi týdnů bylo hlášeno více než 90.000 komplikací a došlo k více než 12.000 úmrtí.“

Můžeme říci, že si to ta pracovnice vymyslela? Opravdu to Manipulátorům není blbé, takto lhát?

Manipulátoři ještě píší: „I pozdější odhady byly opatrnější. „V roce 1995 tady byla epidemie sezónní chřipky, kde jsme zaznamenali exces, tedy nárůst úmrtí celkový o téměř 6 tisíc případů, čili to byla, myslím si velká epidemie zapříčiněná tehdy virem H3N2,“ řekl v roce 2013 tehdy hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.“

Tohle je obzvlášť pikantní – snaží se podsouvat, že šlo „jen“ o 6000 mrtvých v souhrnu. Ale pozor – vždyť to jsou nadúmrtí! Vůbec nic to nevypovídá o počtu mrtvol celkem na chřipku, protože dost z nic by umřelo v tom roce tak jako tak v důsledku velmi vážných komorbidit nebo věku.

K zavřeným školám – prodlouženým vánočním prázdninám se snad ani nemá cenu vyjadřovat. Více demagogie už těžko někde najdete.

Kašlete proto na podobné vykuky, kteří se vámi snaží jedině manipulovat a používejte svůj vlastní rozum. Já sama čtu raději třeba blog D-FENSe než nebezpečné manipulátory, kteří vám říkají, co máte dovoleno si myslet.

%d bloggers like this: