Na pozoru by se měli mít všichni, kdo si snad troufají nesouhlasit s našim slovenským vůdcem České republiky Andrejem Babišem. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje začalo vyhrožovat dvěma lety vězení za kritiku postupu naší vlády.

Včera jsme si museli několikrát protřít oči, než jsme uvěřili tomu, co jsme četli na oficiálních stránkách ostrých hochů a žen, jejichž cílem je pomáhat a chránit. Podle názoru tlumočeného veřejnosti skrze klávesnici tiskové mluvčí, nadpraporčice Evy Valtové, jsou Češi obzvláště troufalí. Dovolují si dokonce, držte se pevně, šířit nesouhlasná vyjádření s Babišem, Hamáčkem, Vojtěchem, Schillerovou či Prymulou a dalšími esy na sociálních sítích!

Protože si, vy holoto, neuvědomujete následky takového počínání, policie vám to vysvětlí tradičně kostrbatým úřednickým jazykem: svým hanlivým výrokem můžete naplnit skutkovou podstatu hned několika trestných činů a vystavit se tak trestnímu stíhání. Můžete se dopustit například podněcování k trestnému činu, vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci či podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (tisková mluvčí z nějakého důvodu nerespektuje základní pravidla českého jazyka a „názvy“ trestných činů napsala s velkým počátečním písmenem – je to buď důsledek zavřených škol, kdy se nevzdělanost začíná šířit rychleji než čínská chřipka, anebo je příčinou respektování vůdce, který taky neovládá českou gramatiku).

Za uvedenou, zjevně mimořádně závažnou trestnou činnost, vám hrozí podle názoru policie až dvouletý trest odnětí svobody.

Abyste nemohli zůstat klidní, policie doplnila na závěr svého elaborátu drobnou výhružku, kterou si dovolíme ocitovat: „Na tento způsob nevhodné komunikace se zaměřují kriminalisté, kteří se specializují na počítačovou kriminalitu a v případě, že prokazatelně dojde k porušení zákona, tak zasáhnou. Každý by si měl uvědomit, že internet není anonymním místem a nikdo není nedohledatelný a nepostižitelný.“

Milí policajti, nezvykejte si, že si budete vyskakovat na občany. Nemáme totalitní, ale právní stát. Nebudete nás šikanovat na ulicích ani zastrašovat jak za Husáka nebo ještě lépe za císaře pána. Vaše nehorázné počínání už má na stole GIBS.

%d bloggers like this: