Já se asi už fakt zastřelím. Nechápu, co se to stalo, že se těmi internety šíří tolik, ale tolik neuvěřitelných blbostí. Dnes se ke mně dostala báchorka (a tohle nemyslím na autorku e-mailu, ale je to obecné zhnusení nad tím, že prostě pořád někdo – sakra kdo – má zapotřebí šířit bludy a mást nevinný lidi!) o tom, že prý k volbám bude třeba test nebo očkování. Prý je to v opatření, v bodě 15.

Lidi, vy jste sami dost chytří. Nevěřte kravinám, které vám někdo podsouvá se zlým úmyslem. Čtěte a bděte. Není na tom nic těžkého. V opatření v bodě 15 se píše:

Podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob:


a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,


b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16,


c) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor.

Kde přesně tam doprčic kdo vidí, že se to týká voleb do Poslanecký sněmovny?

%d bloggers like this: