Absurdní myšlenka, že svým respirátorem a očkováním (tj. svým zdravím a životem) chráním ty, kdo jsou tak nebozí, že se ani absolutně bezpečnou vakcínou nemohou očkovat, mne nenechává na pokoji, jak jste jistě pochopili. Proto jsem se pídila, kdo že to je za osoby a kolik jich tak asi může být. Hodlám na toto téma ještě zaslat ministerstvu zdravotnictví a Státnímu zdravotnímu úřadu žádost o informace (kdyby se vám chtělo, klidně to udělejte za mě, budu vděčná, když mi pak výsledek pošlete).

V souhrnné informaci o vakcinačním přípravku společnosti Pfizer se píše:

Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Nic jiného není překážkou očkování.

Ve Společném stanovisku České vakcinologické společnosti (ČVS), České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI), Společnosti infekčního lékařství (SIL) a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM) ČLS JEP ze dne 21.1. 2021 se uvádí:

Absolutní kontraindikací je pouze hypersenzitivita na danou očkovací látku nebo kteroukoliv pomocnou látku obsaženou ve vakcíně.

Na Covid Portálu se pak dočteme:

V průběhu používání mRNA vakcíny v běžné praxi, mimo klinické studie, byly hlášeny u některých očkovaných osob anafylaktické reakce po očkování. Riziko anafylaktické reakce po mRNA vakcínách se pohybuje v řádu přibližně 1 : 100 tisícům až 1 : 400 tisícům podaných dávek. Je tedy vyšší než po rutinních vakcínách, ale stále velmi nízké… mRNA vakcíny jsou kontraindikované také u osob, které mají v anamnéze bezprostřední alergickou reakci po jakékoli složce vakcíny. Obě mRNA vakcíny obsahují velmi málo alergenních složek a v úvahu přichází především polyetylenglykol (PEG) a příbuzné molekuly. Polyetylenglykol není součástí žádné jiné registrované vakcíny. Kontraindikací je také bezprostřední alergická reakce na příbuznou molekulu polysorbát, která se využívá ve vakcínách jako stabilizátor. Alergie na tyto látky jsou velmi vzácné. 

V žádném z těchto tří zdrojů jsem nenašla, že by byla úžasná vakcína kontraindikována někomu jinému, tj. se evidentně může opíchat prakticky každý a není pak už, koho bychom měli chránit.

Ona poučka o naší svobodě, která končí tam, kde začíná svoboda těch, jež se očkovat nemohou, se tedy vztahuje na pouhopouhých (max.) 100 lidí z celé populace (a to ani ne), které mohou mít anafylaktický šok a pak mizivé procento alergiků na jakousi látku. Takže kolik to je celkem lidí? Třeba 200 nebo ani ne? To jako fakt? Copak lze žádat, abychom chránili 200 lidí tím, že zásadně ohrozíme svoje zdraví a životy? Zřejmě ano, protože v odůvodnění nového dusícího opatření se uvádí:

Dodržování tohoto mimořádného opatření ze strany jeho adresátů, tj. občanů ČR a dalších osob nacházejících
se na území ČR by mělo vést k významnému pozitivnímu efektu, jímž je:

1) zpomalení či zastavení šíření viru SARS-CoV-2 na území ČR,

2) ochrana osob, které dosud onemocnění covid-19 neprodělaly či se ze zdravotních důvodů nemohly nechat očkovat (kontraindikace k očkování),

3) ochrana osob, které na prodělání onemocnění či očkování neměly očekávanou odpověď imunitního systému (pozn autorky: Jak ministerstvo ví, kolik těch lidí je, když se očkovaným – z pochopitelných ustrašených důvodů, nezjišťují protilátky?)

Podobně úchylnou argumentaci, tj. že zdravé děti svým zdravím hájí tuto hrstku dětí, bohužel aplikoval jak Ústavní soud, tak Evropský soud pro lidská práva. Žijeme v absurdní době, kdy ochrana jakékoliv menšiny na úkor většiny je argumentem, přes který nejede vlak. Jsem zvědavá, kam se tohle všechno pohne dál. Klidná a moudrá cesta asi nebude.

%d bloggers like this: