Opravdu dobře se bavím, když si pročítám staré články k oné příšerné prasečí pandemii, která nás postihla v letech 2009/2010. Taky se objevila narychlo splácaná vakcína a málokdo se chtěl očkovat. Zarážející je, jak ti, kdo dnes nejvíc křičí po vakcíně, se tehdy bránili zuby nehty, aby očkovnání na vymyšlenou nemoc, která byla dozajista podvodem, nedostali.

Přinášíme výběr těch nejelšpích frků o prasečí chřipce a očkování. A jeden dobrý od Václava Klause.

Václav Klaus

„Vetuji možnost, že by se kvůli této potencionální chřipce mělo něco někomu nařizovat. To je pošlapávání elementární lidské svobody. Není to potřeba dělat. Toto není fatální nemoc.“ (Novinky.cz)

Miloš Zeman

„Já pokládám jakoukoli chřipku, ať už je to nemoc šílených krav, prasečí chřipka, mexická chřipka, ptačí chřipka za podvod zahraničních farmaceutických firem, které chtějí získat enormní zisky za patentované bezcenné léky, jako je třeba tamiflu.“ (TN NOVA)

Jan Fischer, tehdejší premiér

„Nepovažoval jsem se za osobu nezbytnou pro chod státu. Jsou tady jiní.“ (Idnes.cz)

Milan Kubek

„Je na rozhodnutí každého, aby sám zvážil, jestli ze sebe nechá udělat pokusného králíka, nebo nikoliv.“ (Hospodářské noviny.)

„Já bych se očkovat nenechal. Zdravotníci nebudou dělat někomu pokusné králíky.“ (Blesk.cz)

„Nežádoucí účinky očkování byly hlášeny u 152 z nich, přičemž u 50 byly hodnoceny jako závažné. A v jednom případě se vyskytla i obávaná polyradikuloneuritida, to je syndrom syndrom Guillain-Barré, tedy ochrnutí svalové. A ke stejnému datu byla laboratorně ta nákaza prasečí chřipkou potvrzena u 2400 osob. Ovšem ve skutečnosti tu infekci prodělaly statisíce, spíše miliony našich spoluobčanů. A úmrtnost na to onemocnění skutečně není velká, u 95 zemřelých osob byl prokázán virus této chřipky. Ovšem to zdaleka neznamená, že ti lidé zemřeli na tu prasečí chřipku. Drtivá většina z těch osob ve skutečnosti zemřela na své zcela jiné závažné onemocnění, jako leukémie, selhání srdce, respirační insuficience nebo se jednalo o pacienty po transplantacích a podobně.“ (Český rozhlas).

„Firma, která má vakcínu dodat, si smluvně zajistila, že neponese žádnou odpovědnost za nežádoucí účinky vakcíny. To je naprosto nepochopitelné. Divím se, že stát mohl takovou smlouvu podepsat.“ (Novinky.cz)

„Riziko vakcíny nevyvažuje její přednost, protože průběh onemocnění prasečí chřipkou je mírný.“ (Novinky.cz)

V reakci na Kubka se vyjádřilo ministerstvo zdravotnictví: Ministerstvo zdravotnictví „udivuje nezodpovědný postoj některých lékařů, kteří veřejně deklarují svou neochotu k očkování“. Podle mluvčího ministerstva Vlastimila Sršně „nemocný zdravotnický pracovník při úzkém kontaktu s pacientem může být zdrojem nákazy a proto by se měl nechat očkovat“. (Novinky.cz, tamtéž)

Nepřipomíná vám to něco? Jak to, že očkování nebylo naprosto nutné, když se mohl virus skrz zdravotníky dostat k těm tolik ohroženým zranitelným skupinám?

Boris Šťastný

„Pokládám to za naprostou hloupost, strašení lidí. Zásadně to odmítám a budu všemi prostředky bojovat za to, aby očkování proti této banální chorobě bylo dobrovolné.“

Vláda podobně jako vlády v ostatních zemích podlehla falešné panice a nakoupila milióny vakcín. Problém je teď v tom, že naše vláda se je snaží podle mě mermomocí upotřebit a často i takovýmito nevhodnými způsoby.“

„Já bych se nenechal očkovat proti viru A/H1N1, ani kdyby to bylo povinné. Každý občan má podle Listiny základních práv a svobod i mezinárodní úmluvy právo odmítnout poskytnutí lékařského výkonu, takže já bych to považoval jako zásah do svých práv.“

V článku Novinek, ze kterého pochází citace Šťastného, řekla právnička Dagmar Císařová, profesorka trestního práva z Právnické fakulty UK. „Je to součást lidských práv. Pokud by se jich někdo chtěl domoci, může jít přes správní soudnictví až k Ústavnímu soudu, případně k soudu pro lidská práva ve Štrasburku.“

Miloslav Vlček (tehdejší šéf Sněmovny za ČSSD)

„Nenechám se očkovat na nějakou chorobu, která by mi mohla vyvolat nepředvídanou reakci mé slinivky,“ řekl Vlček Právu. „A nenechám se, ani kdyby mě nutili. I když se dopustím přestupku, protože mé zdraví je mi přednější než nějaké nařízení od zeleného stolu.“ 

Martin Pecina, tehdejší ministr vnitra

„Když to bude povinné, tak se podřídím. Jinak se ale dobrovolně nenechám, protože mám na očkování vždy špatnou reakci a chřipku nedostávám.“

Václav Hořejší

Kdo svoje přesvědčení nezradil a neříká dnes naprostý opak než před deseti lety? Třeba prorok apokalypsy a milovník tvrdých lockdownů Václav Hořejší. Šlo mu to dobře už tenkrát. O to méně důvěryhodný pro mě je dnes, když nás nutil věřit v hrůzu směšné pandemie prasečí chřipky.

„V souvislosti s epidemií tzv. prasečí (nebo též mexické, resp. H1N1) chřipky se nyní objevují články o tom, že se jednalo pouze o umělou bublinu, kterou záměrně vyvolaly farmaceutické firmy, aby vydělaly na (zhola nepotřebné) vakcíně. Této kampaně se zúčastňují i někteří zdravotníci. Před několika týdny jsem se zúčastnil televizní diskuse, ve které ředitel Středočeská záchranné služby Martin Houdek očkování rozhodně nedoporučoval a prohlašoval dokonce, že by očkování znamenalo vážné riziko.
Kromě jiného říkal, že je jakýsi problém s identifikačními čísly na ampulích a dodacích listech (v ostatních krajích to za problém nepovažovali). Můj dojem byl, že hlavní záměr tohoto pána byl spíše politický – diskreditovat Ministerstvo zdravotnictví.“
(Blog Hořejšího na Aktuálně.cz)


Roman Prymula

Tak samozřejmě.

„Ono je vůbec diskutabilní, v jaké fázi se nacházíme. Jestli jsme skončili nebo končíme druhou vlnu, nebo je to ještě vlna první. To není až tak podstatné. Pravdou je, že ten virus tady bude, bude tady poměrně ještě dlouho a já si myslím, že si musíme uvědomit skutečnost, že ono nejde o to, že by nám vymřela populace. I když ten průběh bude podstatně mírnější, tak si myslím, že i to běžné zatížení týdenní hospitalizace nebo izolace v domácích podmínkách je samozřejmě zatěžující. A ve srovnání s tím vpichem, eventuelním diskomfortem v řádu několika málo minut to je skutečně nesrovnatelné. Takže tady já vidím jednoznačný benefit na straně očkování a my tady můžeme spekulovat, co se bude dít dál. Samozřejmě může to dojít do situace, kdy ten virus naprosto vymizí. To nikdo nemůže nějakým způsobem popřít. Na druhou stranu může se stát cokoliv a to, co tady bylo zmíněno, tak to samozřejmě je jakýmsi krizovým scénářem, že by došlo k výměně informací mezi těmito dvěma viry, které v podstatě jsou nejčastější v tuto chvíli. A kdy by nastala varianta, kdy ten virus H5N1 by předal tu svoji vysokou smrtnost a spojilo se to s poměrně intenzivním šířením, tak samozřejmě to by bylo velmi nepříznivé, ale to je zcela hypotetická záležitost. Já ji nepředpokládám.“ (Český rozhlas).

„To je naprostý nesmysl. Vypadá to, jako by se vakcína měla testovat na armádě, což se ze zákona ani nesmí. Látka je registrovaná a prověřená na 80 miliónech lidí. Takto prověřenou vakcínu jsme ještě neměli.“ (Novinky.cz) 

%d bloggers like this: