Odhalila jsem strašlivé tajemství: Kubek, údajný předseda České lékařské komory, musí být podvodník! Nedokončil ani základní školu, tak jak by mohl mít titul MUDr.??? Jinak si neumím vysvětlit tento jeho e-mail plný hrubek, který se ke mně dostal. „Přetiskuju“ tak, jak jsem nakoupila (mnou odhalené hrubky a jiné chyby zvýrazněny červeně a tučně; slohovou kvalitu raději nehodnotím).

Zajímavé je rovněž konstatování, že 30% pacientů, kteří jsou v nemocnici „s covidem“ je tam vlastně úplně kvůli jiným, asi doopravdy vážným, nemocem:

Vážené kolegyně a kolegové,

počty nově diagnostikovaných případů nemoci Covid-19 v ČR již dva týdny klesají, což je jistě dobrá zpráva stejně jako pokles počtu aktuálně nemocných zdravotníků. Tímto konstatováním však výčet dobrých zpráv prakticky končí. V nemocnicích sice oficiálně neleží 7 000 pacientů, ale jen cca. 5 000 pacientů s covidem, z toho necelá tisícovka na JIP. Ve skutečnosti je však k tomuto počtu třeba připočítat 20 % (v nejpostiženějších krajích až 30 %) pacientů, kteří jsou již covid negativní, ale jejich zdravotní stav způsobený covidem i nadále vyžaduje hospitalizaci. Také tito pacienti blokují lůžka. Zdravotníci jsou vyčerpaní z práce a otrávení z útoků, kterým jsme vystaveni.

  Rozhodnutí neprodloužit nouzový stav považuji za zbytečný hazard. Vláda se místo nařizování hodlá spoléhat na zodpovědnost lidí, a to i těch, kteří nařízení nedodržovali, ani když byla povinná. Optimismus, že tito lidé se najednou začnou chovat zodpovědně, když je k tomu nic nebude nutit, tak ten tedy rozhodně nesdílím. Vláda chce zároveň bedlivě sledovat situaci. To je jistě v pořádku. Jen je vhodné připomenout, že až znovu začnou růst počty nemocných, tak už bude zase pozdě.

   Vyspělé státy Západní Evropy nyní přijímají protiepidemická opatření (různé formy tzv. lock downu), aby omezily kontakty mezi lidmi (zde bych řekla, že chybí čárka, ne?) a tím alespoň zbrzdili (bože, bože, shoda, Kubku, shoda!!!)  šíření vysoce nakažlivé omikron varianty viru. My půjdeme znovu svojí tzv. českou cestou, bez ohledu na to, kolikrát jsme si na ní již natloukli nos.

   Omikron varianta viru je nakažlivější, do značné míry obchází imunitu získanou proděláním infekce předchozími mutacemi i imunitu získanou po dvou dávkách očkování. Navíc na variantu omikron neúčinkují některé druhy monoklonálních protilátek, které v ČR používáme. Nové antivirotikum Molnupiravir účinné je, ale pokud by se epidemie s novou variantou znovu rozjela, budeme potřebovat statisíce dávek, které zatím nemáme.

   Z výše uvedeného vyplývá jediné, musíme se připravit na nejhorší.

ČLK důrazně vyzývá všechny lékaře, aby respektovali odborná doporučení, která komora (ČAK to píše samostatně s velkým K, ale možná je to větší komora) zveřejňuje

   Představenstvo České lékařské komory plně v souladu s doporučeními Vědecké rady ČLK a relevantních odborných autorit prosazuje vědeckou medicínu založenou na důkazech.

   Představenstvo ČLK znovu důrazně vyzývá všechny lékaře, aby respektovali odborná doporučení, která ČLK zveřejňuje. Žádáme všechny lékaře, aby podporovali očkování včetně podávání tzv. posilovacích dávek očkování a aby neškodili svým pacientům šířením nepodložených pochybností o účinnosti a bezpečnosti očkování. Zároveň vyzýváme všechny zdravotníky, aby se nechali naočkovat a přeočkovávat.

   Představenstvo ČLK se distancuje od aktivity tzv. „Paralelní lékařské komory“, která není žádnou názorovou platformou uvnitř České lékařské komory, jak se snaží tvrdit skupinka aktivistů, kteří zneužívají jméno a znak České lékařské komory k tomu, aby svým aktivitám dodali zdání serióznosti.

Reprezentační ples lékařů českých z epidemiologických důvodů zrušen (tady tohle je asi nadpis, tak tam nemá tečku, i když je jinak tečkami posedlý

   Česká lékařská komora a Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů rozhodly, že za nejisté epidemické situace se nebude konat Reprezentační ples lékařů českých, plánovaný na 29. ledna 2022. Ze stejných důvodů i nadále nemůže ČLK pořádat žádné vzdělávací akce prezenčním způsobem. Moc nás to všechny mrzí.

Molnupiravir dorazil do ČR

   Antivirotikum Lagevrio (molnupiravir) je již dostupné i v České republice. Nemocnice mohou zasílat objednávky distributorovi – společnosti Phoenix. V Čechách bude distribuován do nemocničních lékáren od pondělí 20.12.2021, do moravských nemocnic nejspíše od středy 22.12.2021, celkem bude k dispozici 14 400 kusů. Věříme, že by tato dodávka mohla ulevit infuzním místům podávajícím monoklonální protilátky.

   Další informace včetně SPC k preparátu Lagevrio a aktualizovaného Doporučení Společnosti infekčního lékařství k ambulantní léčbě nemoci Covid-19 naleznete zde:

ČLK > / ČLK / Aktuality / Molnupiravir dorazil do ČR (lkcr.cz)

Varianta omikron přichází – připravte se

   Dle údajů, které jsou k dispozici, je velmi pravděpodobné, že varianta omikron se v průběhu příštích několika týdnů, pravděpodobně v lednu či v únoru, stane dominantní variantou viru SARS-CoV-2 v Evropě a USA. Je důležité se na ni náležitě připravit.

   Omikron je 2–3krát více infekční (infekčnější – v češtině se stupňování s více používá zpravidla o dlouhých přídavných jmen, ale možná to jde, nejsem si jista) nežli varianta delta. Zatím co většina států Západní Evropy (i když je „Západ“ pro Kubka jistě veliký svým vztahem ke covidu, západní Evropa se fakt s velkým Z nepíše) v souvislosti s touto hrozbou zavádí důrazná protiepidemická opatření (lock down), naše nová vláda se rozhodla po Vánocích již stav nouze neprodlužovat a místo nařízení omezujících kontakty mezi lidmi hodná spoléhat na to, že se všichni lidé najednou začnou chovat zodpovědně.

   Omikron obchází imunitu po očkování. Zveřejněné studie ukazují snížení neutralizační aktivity po prodělání nemoci či po dvou dávkách vakcíny Pfizer. Ochranný účinek 2 dávek vakcíny Pfizer po 5 měsících od podání proti variantě omikron klesá na přibližně 35 procent. Dobrou zprávou je, že lidé s posilující třetí dávkou vakcíny vykazují výrazně lepší hodnoty.

   Varianta omikron častěji obchází imunitu získanou po prodělané infekci předchozími variantami viru SARS-CoV-2.

   Varianta omikron může představovat závažný problém, a to i v případě, že její patogenita a smrtnost budou srovnatelné s variantou delta, případně i nižší. Je to dáno předpokládaným vysokým počtem případů. I malé procento z velkého čísla je velký počet případů (K matice se radši nevyjadřuju), které mohou představovat podstatný problém pro zdravotní zařízení.

   Omikron bude pravděpodobně způsobovat častější infekce u lidí v mladších věkových kategoriích a u dětí. Varianta omikron bude nebezpečná obzvláště pro jedince bez postinfekční a postvakcinační imunity. (No to doufám, Kubku, já už ten covid sakra chcu!)

   Monoklonální protilátky od firem Regeneron a Eli Lilly, které jsou v současné době v ČR k dispozici, nejsou proti variantě omikron účinné.

  Dá se očekávat, že prodělání nemoci i očkování budou poskytovat signifikantní míru ochrany proti vážnému onemocnění způsobenému variantou omikron. Zvýšený stupeň ochrany bude zřejmě poskytovat:

– prodělání infekce variantou delta v posledních třech měsících,

– posilující dávka vakcíny aplikovaná v posledních třech měsících,

– hybridní imunita získaná proděláním nemoci a očkováním (v jakémkoli pořadí).

Doporučení, co dělat, naleznete na stránkách Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES:

Stanovisko k variantě omikron – MeSES

S kolegiálním pozdravem   MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Jaký je Kubek oslík, se podívejte ve známém videu, i když si myslím, že to víte i bez toho. Uááááá.

P. S.: Článek je samozřejmě vtípek, chyby jsem nehledala pořádně, jen jsem chtěla zveřejnit tento dopis, který ČLK rozesílá lékařům.

A ano, i mně se můžete posmívat, mám v každém článku tisíc překlepů, je to fér a mne samotnou to štve, nicméně ne tolik, abych s tím něco dělala, protože řeším věci 80/20. Nicméně já si aspoň v médiích nehraju na to, že jsem snědla Šalomounův bobek a nediktuju lidem, jak si mají zničit život.

%d bloggers like this: