Že mám plný zuby neotesaných lékařů, kteří mají tu drzost mít poznámky k tomu, že některý pacient nepodstoupil dobrovolné očkování na covid (i kdyby bylo povinné, je po tom lékařům kulový), to, myslím, ví každý čtenář blogu. Lékaři by si měli uvědomit jediné: to my, podnikatelé (a z části zaměstnanci podnikatelů) prostřednictvím daní, které odvádíme, hradíme jejich platy (a ne, lidé placení státem vážně daně neplatí, je to jen přerozdělování). Lékaři nám za naše peníze (stejně jako policisté, učitelé, soudci, akademici nebo třeba úředníci) poskytují službu a podle toho by se měli chovat – s úctou a profesionálně. Svoje politické názory (covid není nic než politika) si můžou nechat na doma nebo do hospody, popř. je ventilovat na fejsáči, nikdy ale ne v ordinaci, kde na ně není nikdo zvědavý. Navrhuju proto, abyste tohle lékařům řekli, jestliže by byli troufalí a měli poznámky k vašim rozhodnutím týkajícím se těla a integrity.

České zdravotnictví je dlouhodobě financováno primárně z veřejných zdrojů, a to především prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění. V sledovaném období let 2010 až 2018 se veřejné zdroje podílely z 83 až 85 % na financování zdravotní péče v ČR. V podrobnějším členění v rámci výše uvedených konečných zdrojů financování měly v letech 2010 až 2018 největší podíl na celkových výdajích na zdravotní péči platby hrazené zdravotními pojišťovnami z veřejného pojištění (283,9 mld. Kč; 65,9 % podíl v roce 2018), následované státním rozpočtem (69,5 mld. Kč; 16,1 %) a domácnostmi (57,8 mld. Kč; 13,4 %).

Zdravotní pojišťovny očekávají, že kvůli stále probíhající epidemii covidu-19 budou letošní náklady na akutní lůžkovou péči oproti loňsku vyšší o 11 procent. Letos by tak nemocnice měly z veřejného zdravotního pojištění získat 173 miliard korun, o 17 miliard korun více než loni. „Peníze půjdou především na mzdy a bonifikace zdravotníků,“ upřesnil ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Zdeněk Kabátek na včerejší společné tiskové konferenci VZP a Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP).

Tímto neříkám (aby mi to někdo nepodsouval), že lékaři a sestry nemají dostávat mzdu nebo že snad dostávají nějak moc. Jen bych byla ráda, aby si každý z nich při své práci uvědomoval, odkud ty peníze pochází a při jednání s pacienty projevil náležitý vděk. Toť vše. (Ostatně, tohle platí pro VŠECHNY, kdož jsou placeni ze státního rozpočtu, bohužel to mnohdy není z jejich chování patrné, že nám, občanům, slouží, protože je platíme.)

Často si říkám, že by bylo mnohem lepší, kdyby naše zdravotnictví a zdravotní pojištění fungovalo prostě jinak. Přála bych si, abych nemusela solidárně odvádět celou částku ve prospěch celku, ale abychom mohli mít individualizované pojištění, kdy byste si mohli připlatit za to, že se k vám bude v nemocnici chovat personál slušně a s respektem a dostanete prostě lepší péči. Když jsem byla na Žluťáku na programu prevence, který si celý cvakáte z vlastní kapsy, bylo to skutečně docela jiné (lékařka se mi asi 10x omluvila, a to jen proto, že jsem ji zaslechla, jak si stěžuje druhé, že je toho dneska hodně), než když si dovolíte přijít za (některými, ne všemi, samozřejmě, protože ne každý lékař je idiot, ale je jich dost) některým specialistou a žádáte ošetření. Vím, že se to už řešilo a že nadstandardy byly shledány jako nespravedlivé, ale mně osobně to vadí – přece se nemusí mít všichni stejně blbě jen proto, že je někdo chudý a někdo bohatší (a to říkám s vědomím, že osobně nemám peněz na rozhazování a zřejmě bych patřila k oné chudině, která si slušné zacházení koupit nemůže). Možná by pomohly i nějaké přímé platby, protože by bylo evidentní, kdo že zdravotníkům vlastně platí – že jsou to pacienti, jejich zákazníci. A zákazník má vždycky pravdu a zaslouží si slušné zacházení.

Přeju vám hodně odvahy a štěstí, až budete čelit nějakému arogantnímu doktůrkovi, který si myslí, že všemu rozumí nejlíp a vás nebude brát jako partnera při léčbě, ale jen jako jakýsi zbytečný otravující objekt. Nebo spíš takhle: přeju vám pouze lékaře, kteří vnímají pacienta jako člověka a jako váženého klienta, který celý ten cirkus platí ze své kapsy (nebo kterému to z milosti platí jeho spoluobčané).

%d bloggers like this: