Českému statistickému úřadu zbývá zveřejnit jen poslední 4 dny roku 2020 a budeme přesně vědět, kolik a jak starých lidí zemřelo. Jsem si vědoma toho, že příznivci ničení společnosti budou tvrdit, že kdyby se „TO“ nechalo řádit, tak by nastala mnohem horší apokalypsa, protože vládní opatření pro boj s koronavirem mají mnoho záhadných vlastností a mezi ty hlavní patří, že současně brání a nebrání šíření viru. Můžete si je představit jako moderní variantu na Schrödingerovu kočku.

Když se to hodí, tak platí, že díky nim tu není o desítky tisíc mrtvých víc. Když je třeba hrozit dalším omezováním už tak osekaných lidských svobod, tak se zase vytáhne z klobouku kouzelníka Pokustóna tvrzení, že opatření vůbec nefungují a je třeba například nahradit zbytečné hadrové roušky efektivními respirátory. Bla, bla, bla, bla.

Počet mrtvých 2020

Vraťme se ale k mrtvolám. Za rok 2020 zatím zemřelo 127 803 lidí. Za ty čtyři dny by to při tempu umírání mohlo být cca 1600 dalších a s tímto předpokladem budu operovat. Celkově by tedy za rok 2020 mohlo odejít na pravdu boží 129 400 lidí. Průměr za roky 2015 – 2019 je 110 781 lidí. Každý tedy vidí, že umřelo o něco víc lidí. Jestli je to skutečně tak moc nebo ne, to už je asi na každém, zvlášť když se podívá na věkovou strukturu nebožtíků.

Zdroj: Český statistický úřad

Věk zemřelých

Z prezentace ministerstva zdravotnictví vyplývá, že ti, kdo umřeli s pozitivním testem na koronavirus, byli v průměrné věku 80 let. Střední délka života (neboli naděje dožití) je v ČR 79 let. To za prvé.

Průměrný věk zemřelých při pozitivitě COVID-19 je 79 – 80 let. K většině úmrtí pacientů s COVID-19 došlo v nemocnicích, celkem z cca 80 – 84%. V podzimním období narůstá podíl zemřelých v sociálních zařízeních – celkem činí za 2. pololetí 7 – 8% (u pacientů 85+ je to > 13%).

Ačkoli je za to ministr Blatný napadaný všemi covid fanatiky, tak neřekl vůbec nic překvapivého, když potvrdil, že jen 1/3 těch, jejichž smrt je přičítána koronaviru, zemřela skutečně hlavně kvůli covid, tj. u nich byl covid hlavní příčinou úmrtí. Je škoda, že se prakticky nedělaly pitvy (to je u tak zákeřné choroby až zvláštní, když lékaře nezajímá, co se „obětem“ covidu vlastně stalo a proč umřely a jak by se případně dali jiní lidé léčit). Kdyby se pitvalo, měli bychom přesnější a zajímavější data.

Když tedy uvážíme, že lidé, kteří zemřeli v roce 2020, měli ve víc než 60% případů velmi vážné choroby a věk v průměru 80 let, přijde vážně někomu divné, že umřeli? Takový člověk by měl nejspíš vyhledat psychiatrickou pomoc, protože věří v lidskou nesmrtelnost.

Jestliže z dat ministerstva zdravotnictví vyplývá, že na covid umřela jen 1/3 lidí, pak čísla nevypadají tak hrozivě (ačkoli ona nejsou hrozivá ani jinak). Jestliže se uvádí, že s covid v roce 2020 umřelo 11 879 lidí, pak 1/3 je jen cca 4000 lidí! Drama? Těžko.

Podrobná čísla o počtu mrtvých „navíc“ ve věkových skupinách

Je jistě zajímavé se podívat, jak se umíralo ve věkových skupinách. Přečíst by si to měli ti, kdo si doteď mysleli, že vůbec neumírají například čtyřicátníci nebo padesátníci, podívat se, kolik jich průměrně za rok umře.

Jak úřadovala smrt ve věkových strukturách v roce 2020:

0 – 14: 392 (průměr 460)

15 – 39: 1822 (průměr 1953)

40 – 64: 17651 (průměr 17508)

65 – 74: 29679 (průměr 26176)

75 – 84: 38839 (průměr 31452)

85+: 39420 (průměr 33232)

Je vidět, že se zvýšená úmrtnost výrazněji týká skutečně až skupiny 75+. Nárůst se může zdát dramatický, ale vzhledem k tomu, jak jsem už psala, je naděje dožití v ČR 79 let, není umírání nečekané. Musíme si také uvědomit, že data vztahujeme k průměru. Například u skupiny 65 – 74 je možno se podívat na data, ze kterých průměr vychází. V roce 2011 zemřelo „jen“ 21 711 lidí v tomto věku. Naopak v roce 2018 to bylo 27 074 lidí. Někdy prostě umře lidí víc, někdy míň. Nic divného. Nic dramatického.

Počet mrtvých v této věkové skupině (75+) se od roku 2011 pravidelně zvyšuje. Zvyšuje se samozřejmě také počet lidí, kteří se do této věkové skupiny vůbec dostanou (mj. kvůli populačně silným ročníkům, ze kterých se dnes senioři rekrutují, ale také kvůli „léčení“, které prodlužuje život, byť nekvalitní). Očekává se samozřejmě, že se míra úmrtnosti ve věkové skupině 75+bude hodně zvyšovat v následujících letech. Když bude seniorů víc, budou prostě víc umírat. S tím nikdo nic nenadělá, leda byste měli kámen mudrců.

Populační sílu ročníků, kterým je dnes okolo 80, můžete vidět zde:

Zdroj

To, že roste počet seniorů ve věku 75+ (tj. těch, kteří umírají), je vidět z věkové struktury obyvatel. Mimochodem, ta projekce je děsivá.

Věková struktura v roce 1995

Věková struktura v roce 2019

Zdroj

Jak se měnilo složení obyvatel je patrno z této tabulky

Zdroj: Regionální zpravodajství NZIS

Hrubá míra úmrtnosti – jediný relevantní ukazatel?

Mnozí „datoví“ a jiní vědci rádi děsí spoluobčany absolutními čísly mrtvol. Je to bizarní a hloupé. Relevantní je z hlediska úmrtí tzv. hrubá míra úmrtnosti, která se udává jako počet mrtvých na 1 000 obyvatel. Obvykle (vzhledem k tomu, jak efektivně naše zdravotnictví dokáže udržovat lidi při jakkoli kvalitním životě) bývá v posledních letech okolo 10,5. Letos to vypadá na cca 12,1. V letech 1994 a 1995 byla vychýlená (popíraná velká chřipková epidemie) a vyšplhala se na 11,4 v obou letech. V roce 1980 nebo 1990 se umíralo víc a míra úmrtnosti byla i 13,1 (1980) a 12, 4 (1990). Jak vidíte, smrt jsme opravdu efektivně vytěsnili. Hrubá míra úmrtnosti samozřejmě poroste – zkrátka bude umírat „na počet“ víc lidí, protože bude v populaci hodně starých.

Proč umřely tisíce jiných lidí?

Jestliže připustíme, že všichni lidé, které uvádí ministerstvo, umřeli s covid (nicméně je to blbost, protože mnoho z mrtvých bylo 80+ a dokonce 90+ a tito lidé prostě a jednoduše umírají proto, že jsou staří a vypršel jim určený čas), zbývají nám tisíce lidí, kteří umřeli navíc, ale nevíme, proč.

Kdybychom vyšli z toho, že umřeli navíc všichni nad průměrný počet úmrtí, pak máme 18 500 lidí, kteří umřeli v roce 2020 navíc. S pozitivním testem umřelo ale jen 11 879 lidí. Máme tu tedy 6 620 lidí, kteří umřeli navíc, ale vůbec nevíme proč. Jistě se vyrojí mnozí zvěstovatelé apokalypsy, kteří budou říkat, že i tihle nebožáci umřeli s covidem, jen to nevíme, protože měli long covid a podobné nesmysly. Já osobně tomu nevěřím. Spíš si myslím, že jsme zabili mnoho lidí tím, že jsme jednak těm starým upřeli právo na život a ti zemřeli doslova na puklé srdce. Dále jsem si jistá, že zanedbání zdravotní péče je prostě obrovské. Jsem zvědavá, jak se všechna ta úmrtí navíc vysvětlí. Kolik lží okolo toho ještě bude, kolik strašení.

Nechápu tu hysterii ze smrti, jde-li o lidi, kteří měli to štěstí, že se dožili střední délky života. Kéž bych já věděla, že oslavím 79. narozeniny (kéž bych věděla, že budou vyvolenými moji rodiče a manžel) a že uvidím své děti vyrůstat, dospívat a zažiju jejich dospělé kroky. Kéž bych já věděla, že umřu stará a že se nezařadím k matkám, které kvůli rakovině už nikdy neuvidí úsměvy svých malých dětí. Za takovou jistotu bych byla vděčná a nic jiného bych už v životě nežádala. Škoda, že je to nemožné.

%d bloggers like this: