Mgr. et. Mgr. Adam Vojtěch                                                                     

Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4

128 01 Praha 2

V Brně dne 29. 08. 2020

Věc: Žádost o vystavení a zaslání potvrzení o nemožnosti splnit povinnost pohybovat se na určitých místech jen s ochrannými prostředky úst a nosu, které brání šíření kapének

Vážený pane kolego,

jako právník jistě chápete, že regulace musí být jasná a srozumitelná, nesmí se příliš často měnit, aby ji lidé mohli snadno následovat. Snažíme se poctivě od března proniknout do mimořádných opatření, která by měl vydávat hlavní hygienik, ale neustále je vydáváte Vy sám. Proto se právě na Vás obracíme s uctivou prosbou: prosíme, udělte nám výjimku z povinnosti uložené mimořádným opatřením (neuvádíme jeho číslo, neboť si jsme jisti, že ještě předtím, než odešleme tuto žádost, budeme se řídit jiným aktem).

Doposud jsme si mysleli, že máme IQ průměrné až nadprůměrné. David to ví díky mensa testům a Vendula stále patří s červeným diplomem mezi 2 % nejlepších studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity (to uvádíme jen pro pořádek, aby bylo jasné, proč jsme doufali, že se s covidí legislativou nějak popasujeme). Díky aktivitě Vašeho ministerstva a krajských hygienických stanic jsme pochopili, že tomu tak není. Naše mentální schopnosti nám neumožňují pochopit, jaké předpisy platí.

Ještě jsme se vším úsilím pochopili, že koronavirus je záhadný a nešíří se stejně jako viry, které jsme dosud znali. Rozuměli jsme tomu, že někdy se chová jako gremlin nakrmený po půlnoci, jindy je mírný jako beránek. Šíří se jen ve vybraných obchodech a jinde se neumí ani pohnout, natož někoho nakazit.  Zuby jsme si ale, vážený pane kolego, vylámali na „semaforu“. Dovolujeme si přiložit jeho aktuální podobu. Zjistili jsme, že v Frýdek-Místek, dokud byl ještě zelený, vyžadoval velmi přísná opatření. Naopak Praha, která je oranžová, může volně dýchat. Mnoho bílých okresů je šrafováno, protože v nich platí opatření, ačkoli bílá barva znamená nulové nebo zanedbatelné riziko.

K pochopení nám nepomohl ani výklad pražské hygieničky Jágrové. Dovolíme si citovat její vysvětlení pro Seznamzprávy.cz k onomu barevnému šarlatánství: „V Praze jsme na hranici mezi zelenou a oranžovou. Proto jsme naznali, že stávající opatření tak, jak jsou nastavena, jsou postačující. Jakmile se situace bude zhoršovat, a to se bohužel nedá úplně vyloučit, tak se v opatřeních bude dál přitvrzovat. Ale momentálně tento týden platí tato nová mimořádná opatření, která mají platnost od 1. září. Jak ministerská, tak naše.“ Odpověď je to věru šalamounská, když uvážíte znění otázky: „Jak tomu mají ale lidé rozumět, že při oranžové barvě platí mírnější opatření než při zelené?“

Marně si představujeme opatření, která platí tento týden (psáno k 29. 8. 2020), která mají současně platnost od 1. 9. Naše imaginace nedostačuje ani na to, že jsou v oranžové Praze dostačující o tolik slabší opatření než v dnes bílém Frýdku-Místku.

Vážený pane kolego, myslíme si, že nám žádný lékař nedá potvrzení, že nejsme s to porozumět takovému galimatyáši. Přesto jsme pevně přesvědčeni, že spadáme pod výjimku uvedenou v článku I. odst. 2 písm. b) toho opatření, které k dnešnímu visí na webu ministerstva zdravotnictví. Obáváme se, že při setkání s příslušníky nebo při našem pokusu opatřit si základní potraviny se bez lejstra neobejdeme. Mohli bychom si sice vyrobit nějaké bramborové razítko a vytisknout si vlastní osvědčení, což by jen odpovídalo hodnotě mimořádných opatření, ale chceme jít příkladem ostatním, přeci jen máme nějaké povinnosti vůči společnosti jako všichni dobří a loajální občané.

Na základě výše uvedeného Vás prosíme o zaslání potvrzení pro členy naší rodiny, kteří opouští domov: dva dospělí, dvě děti, dvě kočky a vbrzku pes.

S upřímným pozdravem Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D. a Mgr. David Zahumenský

Odeslaná žádost ke stažení zde.

%d bloggers like this: