Díky rozhodnutí NSS jsem dnes podruhé zavítala na Českou justici. Hlavní článek mne doopravdy pobavil. Naši drazí důležití páprdové na ÚStavním soudu rozhodovali ve veledůležité věci – ochraně nebohých klimaaktivistů. Prý si na ně policie nesmí vyskakovat a žádat jejich občanku jen tak mýrnyxtýrnyx.

Policie nesmí „preventivě“ zjišťovat totožnost účastníků shromáždění, dokud pro to nemá nějaký objektivní důvod, který také musí kontrolovanému člověku osvětlit. Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti návštěvníka Klimakempu v Louce u Litvínova v roce 2018. Musel ukázat občanský průkaz už na nádraží.

Ústavní soud dále pravil (přesněji zpravodajka Šimáčková, naše nová dokonalá ochránkyně práv u Evropského soudu pro lidská práva):

Do práva pokojně se shromažďovat lze neústavně zasáhnout i prostřednictvím opatření s takzvaným odrazujícím účinkem. Ve stěžovatelově případě takovým opatřením bylo zjišťování jeho totožnosti ze strany policie,“ řekla při odůvodnění soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková.

A největší pecka je toto:

Policie také musí vždy kontrolovaného člověka poučit o důvodech svého postupu. Nestačí jen odkaz na konkrétní ustanovení zákona o policii. „Policista je povinen právní důvod svého postupu vztáhnout na konkrétní okolnosti prováděného ztotožnění a náležitě jej vysvětlit, byť to nemusí být obsáhle,“ uvedla Šimáčková.

Se picnu. Soudci si vůbec nevidí do huby. To se vám jako stane něco s mozkem, když si oblečete talár? No aspoň víte, co říkat švestkám, až zase budou buzerovat.

%d bloggers like this: