Tak – dnes už přetekl pohár jakéhokoli soucitu. Musím vám říct, jak je to doopravdy. Ano, myslím si, že se máme starat o chudé, nemocné a staré – ale odsud posud. Nikdo nemá povinnost zničit sebe, své blízké, své děti, svoje zdraví kvůli ochraně druhých. Poskytujeme jen tolik, kolik nezničí nás samé! Nikdo nemá právo žádat víc. Nesmíte po druhých požadovat, aby přestali žít, nemáte právo žádat vzdělání mých dětí, nemáte právo na smích mojí dcery, nemáte právo na rozvoj obrovského intelektu mého syna, nemáte právo na mé štěstí!

Řeknu vám, jak to je: JE MI ÚPLNĚ JEDNO, KDO Z VÁS ZEMŘE S COVIDEM! KLIDNĚ ZEMŘETE TEĎ HNED, ZEMŘETE DOMA, ZEMŘETE V POLNÍ NEMOCNICI NEBO NA ULICI. JE MI TO JEDNO. NEBUDU PLAKAT, NEBUDU JÁSAT. JE MI TO JEDNO.

Tohle si myslí velká spousta lidí, jen tuto pravdu nemá nikdo odvahu říct nahlas. Já se už nebojím. Hrozí mi, že přijdu tak jako tak o všechno. Nemám, co bych ztratila tím, že budu říkat pravdu za sebe i za druhé. Nebojím se už. Ode dneška už ne.

Nikdy jsem nečinili žádná opatření kvůli nemocným, kvůli umírajícím, která by ničila ostatní, zdravé, žijící. Takový je totiž náš lidský život. Narodíme se, zemřeme. Někdo mezitím dělá dobré věci, někdo hovadiny. Ale všichni tam musíme. Někdo dřív, někdo později.

Jen úplně zlí, hloupí a sobečtí lidé schvalují ničení společnosti. Jen takoví lidé dovolí, aby se dětem nedostalo vzdělání, aby podnikatelé přišli o živnosti, které léta budovali, aby staří lidé trávili své poslední dni v nepochopeném osamění, aby lidé umírali na nemoci, které umíme léčit, aby nám odporní lidé ve vládách vzali radost, aby nás nutili jen přežívat. Je mi zle z těch, kdo vyžadují totální ochranu velmi starých, velmi nemocných, velmi obézních, kteří nedbali na své zdraví a teď žádají po nás, abychom zaplatili nelidskou daň.

Ano, my poskytujeme péči nemocným a starým, ale jen takovou, která nezničí všechny. Pomáhat můžeme jen z nadbytku. Ne za trest, ne z nouze. To, že zemře klidně několik desítek tisíc lidí i tzv. navíc je prostě z hlediska společnosti jedno.  S velkou pravděpodobností se nic takového ale nestane. Jediným faktem totiž je, že nám vláda lže. Lže a lže.

Odmítněte platit svým životem. Nedovolte státu, aby vás mučil. Nedovolte státu, aby za vás rozhodoval. Nedovolte to. Jste povinni chránit své děti a ostatní svým vlastním životem. TEĎ!

%d bloggers like this: