S mírným údivem jsem si přečetla studii vyprodukovanou těmito ústavy: Duke University, Harvard Medical School, and the Johns Hopkins University business school. S údivem proto, že akademičtí pracovníci se dosud tvářili, že boj o zachování každičkého jednoho života osob s pozitivním testem na koronavirus, ať se již nacházejí v jakémkoli zdravotním stavu, je prostě naší svatou povinností a máme tak činit i za cenu sebezničení. Každý normální člověk sice vidí a chápe, že je to naprostá kapitální békovina, ale to se nesmí říkat nahlas, za to jsou dneska postihy.

Přesto, že tedy uvažuju, proč vlastně uvedená studie vznikla a jaké jsou pravé úmysly jejích autorů, rozhodla jsem se o ní napsat. Když se o nelidských dopadech hloupých vládních opatření bude mluvit a psát, těžko pak mohou soudci, kteří nás nechávají s určitým sadistickým zalíbením mocných krutě mučit, nadále předstírat, že se nic neděje a že restrikcemi a ničením ekonomiky a mučením dětí dojdeme k těm nejsvětlejším zítřkům. Tak si to prosím, moji milí lidé z justice, přečtěte, vážně se svět neodehrává za zdmi vašich domů a ne každý má jisté příjmy v takové výši, že nepociťuje základní existenční obavy.

Jaký bude dlouhodobý vliv opatření na lidské životy?

To, že šílená opatření, která absolutně nepřispívají k ochraně žádné rizikové skupiny a naopak jí výrazně škodí vzhledem k budoucím dopadům (nedostupná zdravotní péče, nedostatek financí na sociální zabezpečení, nevzdělaná populace, rozvraty v rodinách, zničená ekonomika, psychické potíže, nedůvěra ve společnosti, rozbité vazby, sociální nepokoje a mnoho dalšího), vědí rozumní lidé od počátku celé této šaškárny. Je z určitého úhlu pohledu komické, že „vědci“ se o dlouhodobé dopady koronavirových opatření začínají zajímat až teď, ale lepší pozdě, než nikdy.

Hlavním zjištěním autorů je, že v následujících 20 letech zemře v USA zbytečně o 1,37 milionů lidí více, než by jinak zemřelo, kdyby se nebojovalo s virem tak, jak se bojuje. Tito lidé zemřou v přímém důsledku toho, co natropí vláda. Podobné to bude v Evropě. Je povinností vlád udělat konečně cost benefit analýzu a případně připustit, že holt někteří z nás zemřou na covid. Možná, že krátkodobě skutečně nebude pro některé dostupná zdravotní péče v měřítku, na které jsme si zvykli. Nebudou supermoderní přístroje pro každého. Je možné, že covid pozitivní zemřou jen s paliativní péčí. Jestliže je to daň za to, že ušetříme více životů v budoucnu, pak je to jediné správné řešení. Nikdo nemůže žádat, abychom za životy druhých platili svými vlastními. Nemůže nás to jednoduše zajímat, jde-li o naše vlastní přežití. Jsou situace, kdy bez výhrady platí: homo homini lupus. Tečka.

Více v článku „The COVID recession may kill more Americans than COVID-19 does“

K čemu přesně autoři studie dospěli?

Dovolím si ocitovat jen závěr studie:

Our results suggest that the toll of lives claimed by the SARS-CoV-2 virus far exceeds those immediately related to the acute COVID-19 critical illness and that the recession caused by the pandemic can jeopardize population health for the next two decades. Based on our findings, African American citizens and women will be suffering more profoundly from the coronavirus-driven recession, adding on to their disproportionate adverse outcome in the setting of acute SARS-CoV-2 infection, Garg et al. (2020). Based on our findings, large, sustained and swift government maneuvers to support the currently unemployed labor force and to abate unemployment will be as equally important as the massive efforts focused on limiting and eventually eradicating transmission of SARS-CoV-2 with effective vaccination strategies that are finally into place.


Studii najdete tady.

Okamžitě přestaňte věřit těm, kdo chtějí tvrdá opatření. Nedůvěřujte nikomu, kdo vás přesvědčuje, že je vaší povinností někoho chránit, že musíte být zodpovědní, poslouchat na slovo a respektovat blbosti, přičemž jediným odůvodněním celého běsnění má být „pandemie“. Prosím vás za všechny, za naši budoucnost, vezměte už konečně rozum do hrsti a přestaňte se krčit. Když to neuděláte, máte na svědomí všechno špatné, co se přihodí v důsledku opatření, která svojí nečinností schvalujete.

Chovejte se jednoduše jako lidské bytosti nadané právy a důstojností. To my jsme stát.

%d bloggers like this: