Hodně mě zaujala zpráva, která se ke mně dostala předevčírem – po covidu prý mnozí mužští trpí erektilní dysfunkcí a taky se jim zkrátily penisy až o čtyři centimetry, ale prý na to pomáhá Viagra (popř. se to údajně dá i rozcvičit). Nebojte, farmafirmy mají evidentně řešení na každičký problém.

Mnohem horší jsou ale zprávy, které se na nás denně valí z NSS – to ko*oti v talárech rozhodují o kdejaké chujovině, ale že by se konečně začali zabývat žalobami na opatření, které mají rozhodovat přednostně, to je ani nehne. Namísto toho se chtěli celého rozhodování zbavit a dokonce vládě podstrkovali opravdu odporou kulišárnu. V připomínkách k novele Pandy totiž napsali:

Má-li dojít k tak zásadnímu prodloužení účinnosti pandemického zákona (dokonce na dobu delší než byla původní účinnost zákona), měla by být (přinejmenším) úvaze podrobena i forma mimořádných opatření, proces jejich vydávání a zejména soudního přezkumu. Jak vyplynulo již z judikatury Ústavního soudu, materiálně (svou povahou) jsou opatření ke zvládání epidemie nemoci Covid-19 tzv. jinými (tedy podzákonnými) právními předpisy (výslovně k vládním opatřením podle krizového zákona). Mimořádná opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, resp. pandemického zákona, která jsou v zásadě obsahově shodná s vládními krizovými opatřeními, jsou za opatření obecné povahy považována proto, že tak výslovně stanoví oba uvedené zákony. Změnu právní formy mimořádných opatření by samozřejmě musela doprovázet i náležitá úprava jejich soudního přezkumu.

Ano, tohle skutečně vymysleli. Přáli by si, aby se toho všeho zbavili, aby neměli odpovědnost, aby nic nemuseli. Ale platy, ty by chtěli, ty jo. I z daní neočkovaných, to by nevadilo, že jejich práva pošlapali, a hrabali by plnými hrstmi. Nedokážu ani na vteřinu uvěřit tomu, že to NSS myslel s „náležitou úpravou soudního přezkumu“ mimořádných opatření upřímně. Vždyť ve velmi úzké a „plodné“ spolupráci s Ústavním soudem jakýkoliv přezkum krizových opatření naopak zcela vyloučil. Ano, milí přátelé, takoví jsou dnes soudci…

%d bloggers like this: