Když jsme prohráli spor o uznávání protilátek, nevěřili jsme tomu, že u soudu zvítězila lež Vašákové a dalších z ministerstva. Nedokázali jsme pochopit, proč soudci dali přednost takové protivné a nepříjemně vyhlížející prolhané bábě a proč nechtějí rozhodovat podle pravdy a spravedlivě. Co je za tím? Tlačí na ně snad někdo? Musí to dělat? Nevím, nerozumím tomu, jsem zmatena z tak obrovského útoku na zdravý rozum.

Na Facebooku SMIS-lab je tento graf:

Stačí se na něj jen juknout a nepotřebujete další argumenty. Udělají to konečně ti v talárech, kteří teď rozhodují o našich životech, budoucnosti, prostě o všem? Nebo dovolí vládě vyhlásit nouzový stav a zničit a rozmetat úplně všechno? Vždyť i soudci NSS mají děti. To jim na nich vůbec nezáleží? Jak říkám, nechápu vůbec nic.

%d bloggers like this: