Dneska ráno jsem obdržel informaci, že na mě byla podána další kárná žaloba. Nejde o jednu z řady stížností, které na nás podávají soudruzi advokáti, Ústavní soud, soudce Fenyk nebo další bdělí občané. Jde o výsledek činností kontrolní rady ČAK, která jednala z vlastní iniciativy.

O co jde? Poté, co jsme společně s několika dalšími právníky dosáhli loni na podzim zrušení rouškového opatření, se na nás obracelo množství lidí s dotazy, co se s tím dá dělat a zda není možné požadovat nějakou satisfakci za způsobená příkoří. Nejsme schopni odpovídat každému zvlášť, proto jsme se rozhodli dát lidem možnost společně uplatnit nárok podle zákona č. 82/98 Sb. Podmínky, za kterých klienty zastoupíme v rámci „hromadné“ žaloby jsem zveřejnil na webu zde.

Už na začátku prosince jsem obdržel tuto výzvu od ČAK, kde je uvedeno:

Z kontrolní činnosti kontrolního orgánu ČAK vyplynula zjištění odůvodňující podezření, že jste se zveřejněním obsahu článku s názvem Hromadná žaloba za nezákonné nařizování roušek proti ministerstvu zdravotnictví, s datem zveřejnění 13.listopadu 2020, který je veřejně dostupný na internetu na webových stránkách www.davidzahumensky.cz , jež jsou uvedeny u Vašeho kontaktu v seznamu advokátů, vedeném ČAK a obsahem odkazů uvedených v tomto článku, konkrétně nevyžádanou nabídkou právních služeb, včetně nabídky podmínek zastoupení, mohl dopustit porušení povinností uložených advokátovi zákonem o advokacii nebo stavovským předpisem. Žádáme Vás o Vaše vyjádření k uvedeným zjištěním.

Nebudu předstírat, že jsem pochopil, co tím chtěla autorka říct. Proto jsem v odpověď napsal:

Pokud jde o nyní namítané pochybení na mojí straně, rád se k němu vyjádřím, bude-li mi sděleno, co je vlastně namítáno. Nebo je snad v mém případě pochybením, pokud na stránkách advokátní kanceláře zveřejním podmínky, za jakých poskytuji zastoupení? Skutečně?

Pokud něco vyplynulo z kontrolní činnosti ČAK, pak je jistě podezření ze spáchání konkrétního porušení stavovských předpisů. Proč tyto nejsou citovány? Problém ale skutečně spatřuji v tom, že nechápu, v čem spočívá samotný skutek.

Nebo tady již nejde o skutek, jde tady o umlčování kritiků vládních opatření, jak jsem si to už vyslechl v textu předsedy Jirouska v textu „Slovo předsedy ČAK Vladimíra Jirouska: Život, zdraví, svoboda a čest“?

Pokud jde o mé hodnocení, tak právě tento text je hluboce v rozporu s advokátní etikou. Nota bene, když jde o předsedu ČAK. Text považuji za snižující důstojnost advokacie. Abych byl konkrétní: proč je tam třeba útočeno na kolegu JUDr. Vaníčka?

Nebo sdělení: „Medvědí službu kreditu advokacie odvádí též ti kolegové, kteří momentálně nemají lepší nápady než nabízet potenciálním klientům zastupování proti státu o náhradu škody, případně, když podobná podání už přímo koncipují.“

Zabývaly se tímto skandálním textem kontrolní orgány ČAK? Nebo se zabývají jen tím, co se předsedovi hodí?

Myslíte, že zástupkyně ČAK poslala nějaké upřesnění? Nebudu vás napínat: neposlala.

Až dnes tedy přišlo toto oznámení, že byla podána kárná žaloba.

Aktualizace: Kárná žaloba, která mi byla doručena 24. 3. 2021 je dostupná zde.

Tak opravdu nevím, ale obávám se, jestli snad nemá pravda jeden pán, který dnes na Twitteru napsal:

Komory stojí na straně režimu vždy o to víc, o co více je ten systém nelidský a totalitní. Proto také komory existují, jako hlídací pes pro režim důležitých profesí.

Ano, zdá ses, že to je opravdu vážné a že je potřeba rychle skoncovat s monopolem jedné komory, který dusí normální fungování advokátů, lékařů, architektů a dalších svobodných povolání.

%d bloggers like this: