Slovník cizích slov definuje sloveso buzerovat následovně: „šikanovat, obtěžovat, nutit k nesmyslnému plnění povinností.“ Když vás na výletě pod Pálavou zastaví policejní hlídka proto, že jdete s dětmi do přírody, a nutí vás jít pryč, čeho jiného, než buzerace se dopouští? Bohužel pprap. Michal Grabovský neměl dost odvahy k tomu, aby se projednal Vendulin přestupek spočívající v tom, že jej za jeho šikanózní postup označila slovem „buzerant“. Škoda, aspoň by se konečně prokázalo, co jsou policisté vlastně zač.

Rozhodnutí mikulovského úřadu si stáhněte zde.

Podotýkáme, že se nám brněnské Policejní ředitelství za bezdůvodnou buzeraci omluvilo.

Nenechte si policejní šikanu líbit. Jestliže se z člověka nasazením uniformy stane ďábel, není naší povinností takové jednání podporovat. Policii neplatíme z našich daní proto, aby nám ze života dělala peklo, ale aby nám pomáhala a chránila nás. A přesně to po ženách a mužích v uniformách vyžadujte.

Nenabádáme vás, abyste na uniformované jedince byli bezdůvodně sprostí. Je naší povinností se v určitých okamžicích legitimovat a spolupracovat. Policajti si však nikdy nesmí dovolit překračovat svoje pravomoci a kontrolovat, kam jdete na výlet. Je na vás, jestli se se situací vyrovnáte jako Ghándí prostřednictvím pasivního odporu nebo si na těch, kdo vás šikanují, zchladíte žáhu. Za to, co občanům dělají, si to plně zaslouží.

%d bloggers like this: