S velkou radostí a úctou sdílíme článek prof. MUDr. Jiřího Berana, CSc., profesor epidemiologie. Děkujeme, že můžeme!

„Epidemický proces jakékoliv infekce má tři články. Zdroj infekce, cesty přenosu a vnímavou populaci. Pokud mají být obecně protiepidemická opatření efektivní, musí postihnout všechny tři články epidemického procesu. Proto se testují osoby jako možné zdroje onemocnění pomocí PCR testu a izolují se, přerušují se cesty přenosu např. uplatňováním 3-4xR (rouška, rozestup, ruce, rozum), aby infekční dávka pro vnímavé byla co nejmenší, a ochraňují se vnímavé osoby, které by proděláním onemocnění mohly mít vážné zdravotní komplikace nebo by dokonce mohly zemřít.

Identifikace této vnímavé a zároveň ohrožené skupiny je nejdůležitějším východiskem pro nastavení správných, účelných a přiměřených protiepidemických opatření.

Při každé infekci budou v populaci existovat skupiny vnímavých obyvatel, které proděláním onemocnění získají jen imunitu a skupiny vnímavých obyvatel, které jsou infekcí významně zdravotně postiženy.

V národní strategii České republiky v boji proti COVID-19 se pořád a mylně zabýváme celou populací a považujeme ji jako vnímavou a ohroženou, ačkoliv ohroženou skupinou jsou podle statistických dat osoby starší 65 let, které až v 93 % přispívají nejen do statistik úmrtí, ale i do statistik hospitalizací.

V určité fázi epidemie se jasně nedefinovala vnímavá, a zároveň ohrožená skupina obyvatel a tak se na uplatňování protiepidemických opatření v celé vnímavé, ale z větší části neohrožené populaci, bohužel vybíjejí všechny síly a prostředky diagnostiky, prevence, trasování a léčby a ty pak chybí u ohrožené skupiny obyvatel.“

Celý článek ke stažení zde.

%d bloggers like this: