Jste-li odolní a považujete-li lékaře za autoritu či dokonce si jich vážíte a vidíte v nich polobohy až bohy v bílých pláštích, slezte konečně z obláčků na zem a podívejte se realitě do očí. V zápisu ze schůze ČLK byla totiž ještě jedna nechutnost, krom toho, co jsem psala o povinném očkování zdravotníků a nechutné propagaci tečkování.

Tahleta věcička se týká hospitalizace dětí a práva dítěte na přítomnost rodiče. Co si o tom myslí ČLK? Ježiš, ti musí ale ty hnusné haranty, ty mrňavé toxické odpady, nenávidět, jen co je pravda. Myslíte, že se někdy vyhrabeme z nechutného dědictví socialistického zdravotnictví a jeho absolutní neúcty k pacientovi – lidské bytosti?

Mimochodem – lékaři, naučte se laskavě shodu podmětu s přísudkem, chcete-li být dále uctíváni. To zdravotnické zařízení, ta zdravotnická zařízení. Platí tedy, že se píše „zdravotnická zařízení seznamovala“.

Nepřiměřené požadavky rodičů při hospitalizaci jejich dětí

V poslední době se bohužel čím dál častěji setkáváme s fenoménem, kdy se rodiče mnohdy agresivním způsobem domáhají svých práv zejména na nepřetržitou přítomnost s nezletilým pacientem. Tito rodiče nachází oporu ve spolcích, které rodiče nabádají formou připravených vzorových textů k podávání trestních oznámení, volání Policie ČR či nahrávání veškerých rozmluv s lékaři.

Podle ust. § 28 odst. 3 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách má nezletilý pacient právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce. Toto ustanovení však také říká, že toto právo platí, pokud je v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb. Doporučujeme zdravotnickým zařízením, aby seznamovali rodiče, pokud možno již před započetím hospitalizace, s případnými omezeními, která vyplývají z jejich vnitřních řádů. Rodiče tak budou moci předem zvážit, zda jsou tato omezení pro ně tak zásadní, že vyhledají jiné zdravotnické zařízení. Současně doporučujeme rodičům dětí, které plánují hospitalizaci, aby se o případná omezení při hospitalizaci jejich dětí aktivně zajímali, a tak předešli konfliktním situacím se zdravotnickým personálem.

Upozorňujeme, že největší devízou pro pacienta je v klidu pracující zdravotnický personál, který se může plně soustředit na péči o dítě. Personál, jehož pozornost je odváděna vypjatou situací, vyčerpávající komunikací s rodičem, kdy musí strpět pořizování nahrávek, verbální agresi nebo výhrůžky podání trestního oznámení není schopen odvést náležitou péči. Současně upozorňujeme, že tyto vyhrocené situace jsou jednou z příčin odchodu kvalifikovaného personálu z naších nemocnic a tím i dalšího zhoršování již tak neutěšené personální situace v našem zdravotnictví.


Modlím se denně, abychom se nedostali, já, moje děti, můj muž a naši rodiče, do spárů nemocnice… je to jedno z mých nejvroucnějších přání. Dobrým zdravotníkům přeji hodně sil. Tohleto „vedení“ zvládnout chce hodně pevné nervy.

%d bloggers like this: