Pořád přemýšlíme, jak pomoci lidem, kteří musí podstupovat testy prováděné stěrem z nosohltanu. Domníváme se, jak jsme již psali, že i v případě, kdy jdete na povinný test nařízený třeba KHS, máte právo na ponaučení, včetně poučení o alternativě. Skutečnou variantou jsou testy ze slin, samozřejmě.

Pokud vám ale tento typ testů není dopřán, domníváme se, že je možno žádat ne stěr z nosohltanu, ale jen výtěr z nosních dírek (a z krku) tak, jak se to dělá při běžném vyšetřování akutních respiračních infekcí. Proč si to myslíme?

Našli jsme Metodický pokyn k hlavního hygienika k sentinelové surveillance respiračních virů pro rok 2020-2021 v ČR (Příloha č. 1 k č. j. MZDR 38141/2020/OVZ). Průvodní dopis k pokynu je zde. V něm se uvádí: „Pro zajištění detekce cirkulace nového koronaviru (SARS-CoV-2) v populaci lze využít stávajícího systému surveillance ARI.

Dále se v pokynu píše k postupu při odběru klinického materiálu (doporučený postup při provádění nazofaryngeálního výtěru):

„Pacienta před výtěrem necháme zakašlat. Jedním vatovým tamponem provedeme krouživým pohybem stěr zadní stěny oropharyngu nebo horních patrových oblouků tak, aby se setřelo co nejvíce epiteliálních buněk! Tampon vložíme do virologického odběrového média a tyčinku zalomíme v místě zúžení o okraj zkumavky. Druhým tamponem vytřeme vstupem přes nosní dírky nosohltan nebo alespoň obě nosní dírky a tyčinku opět zalomíme o okraj téže zkumavky (co možná nejmenší naředění výtěru).

Stačí-li pro úspěšné testování jen test ze slin, není už vůbec jasné, k čemu je stěr z nosohltanu. Stěr z krku a nosních dírek musí být dostačující.

Domníváme se proto, že lze v rámci poučení a „souhlasu“ povolit zdravotníkovi, aby provedl stěr z mandlí a nosních dírek, nikoli ale z nosohltanu. Takové provedení testu je v souladu s metodickým pokynem hlavního hygienika pro chřipku a respirační nemoci a není podle nás možné takové jednání považovat za odmítnutí testu, kterým by se občané mohli dopustiti spáchání přestupku.

Proto doporučujeme těm, kteří mají test povinný, aby žádali jen stěr z krku a nosních dírek.

Zajímavé je, že výše uvedeným pokynem se navyšuje počet odběrů vzorů, které musí týdně dělat spolupracující praktický lékař a dětský lékař z 1 dítěte a 1 dospělého v předchozích letech na 1 dítě a 2 nebo 3 dospělé. Provede-li každý takový praktický lékař pro dospělé týdně o jeden až dva testy navíc oproti klasickému chřipkovému roku, je to opravdu velké číslo. Takovým testováním se samozřejmě zvýší počet záchytů koronaviru (a růst případů, neboť lze očekávat, že koronavirus bude mít kde kdo nebo půjde o falešně pozitivní testy).

Oficiálním důvodem pro navýšení počtu odběrů u dospělé populace „je skutečnost, že onemocnění COVID-19 postihuje dominantně dospělé, takže tímto výběrem bude lépe zohledněna potřeba znalostí o věkovém rozložení promořenosti populace.“ Zdá se vám to jako vysvětlení? Jediné zajímavé je, že onemocnění nepostihuje i podle Ministra zdravotnictví – hlavního hygienika děti tolik jako dospělé. Proč jsou tedy zavřené školy a dětem je upíráno právo na vzdělání? Ach pardon, já zapomněla, že NKĚTERÉ DĚTI mají možná doma i onoho zranitelného dospělého, který s dobrým odůvodněním žádá svoji ochranu. Pokud tomu tak je, má dostat distanční výuku toto dítě (a ano, jde to vyřešit i technicky) a nemají se trápit děti těch rodičů, kterým je celý virus ukradený.

%d bloggers like this: