Já sama jsem uvažovala o tom, že podám jednu otečkovanou spotřebitelskou žalobu. Ačkoliv na to mám i spolek, dospěli jsme nakonec s Davidem k závěru, že je to blbost, protože jaksi na Tečku se ustanovení o klamavé reklamě nevztahují. Proč?

Základním momentem, proč jsem se tak rozhodli, byl článek jedné výborné advokátky – Vladany Vališové.

Proto jsem se nakonec rozhodla jednat jinak a podali jsme žalobu na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary za šíření klamavých tvrzení o bezinfekčních tečkovaných.

Že jsem se rozhodla odpovědně a právně seriózně (že neslibuju vzdušné zámky), mi potvrdila opět VV, z jejíhož vystoupení v Senátu mj. vyplývá:

Když si čtu znovu zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, dávám VV za pravdu. Tečka skutečně není a nebyla reklamou na konrétní vakcínu (na rozdíl od reklamy na Gardasil nebo FSME-Immun). Je to jen obecná záležitost, kampaň státu podobného typu jako „Pijte mléko, je zdravé.“, není to prostě a jednoduše klasická reklama nějakého soutěžitele na humánní léčivý přípravek – jednak stát skutečně není podnikatel, který by to vše dělal kvůli zisku, a za druhé se v teččce nikde nemluví o tom, že se máte vopíchat přímo tím a tím konkrétním humánním léčivým přípravkem. Není to prostě rekalma na jeden výrobek. Bohužel.

Současně nám to dává možnost hledat jiné a lepší a právně zajímavější, ale o to namáhavější cesty, ne?

%d bloggers like this: