Jistě si pamatujete, jaký že to byl humbuk, když jeden právník, Ondřej Dostál, t.č. expert Pirátské strany na zdravotní právo (který dle médií „věří, že pandemický zákon i krizová legislativa je v pořádku„), dosáhl u Městského soudu v Praze loni na jaře zrušení některých opatření. Ve skutečnosti to není žádná velká sláva, jak se mohlo loni zdát, protože NSS Městskému soudu rozsudek vrátil a Městský soud nakonec ani nekonstatoval nezákonnost opatření, která už mezitím samozřejmě neexistovala.

Na webu ČRo se uvádí:

„Nejvyšší správní soud nakonec rozhodnutí pražského soudu v únoru tohoto roku anuloval. Městský soud podle něj zastával právní názor, že v době vyhlášení nouzového stavu je působnost ministerstva podle zákona o ochraně veřejného zdraví oproti běžné situaci omezena a opatření představující rozsáhlejší omezení práv může vydávat pouze vláda prostřednictvím krizových opatření. Nic takového ale podle správního soudu ze zákona neplyne.“

Ondřej Dostál nechal věc být a proti opětovnému rozhodnutí Městského soudu v Praze kasaci k Nejvyššímu správnímu soudu už nepodal. Já prostřednictvím Davida ano (jako osoba zúčastněná jsem se do řízení přihlásila). Důvod je prozaický – za ona původně zrušená nezákonná opatření se skrze zákon č. 82/1998 Sb. domáhám spolu s dalšími náhrady vzniklé újmy. Když nebude konstatováno, že opatření byla nezákonná, nebude možné v odškodňovacím řízení pokračovat. To není spravedlivé. Věřím, že za všechny ty odporné habaďůry, které na nás stát za dobu „pandemie“ přichystal, se musí lidé domoci odškodnění, které by ideálně mělo jít z kapes zodpovědných úředníků.

Více o tehdejším uplatnění nároku zde.

%d bloggers like this: