Ptáte se mne na věci okolo dříve vysloveného přání. Jak jsem psala, upravuje ho zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v § 36. Požaduje, aby bylo písemné, ověřené na poště a doplněno o poučení lékaře – vašeho praktika nebo lékaře z oboru.

Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení.

Ptáte se mne taky, jestli se může stát, ad absurdum, že budete mít nehodu a vyšťourají z vás v nemocnici pozitivní PCR, a pak vás neošetří s akutním zraněním. Já si myslím, že rozhodně ne. K takové situaci se totiž dříve vyslovené přání nevztahuje a lékaři si to nemohou dovolit a ani by na něčem takovém neměli přece zájem. Marně dumám, proč by to dělali.

Dříve vyslovenými přáními se samozřejmě zabývají zejm. organizace, které se starají o umírající, jak jinak. Něco víc se dozvíte zde a zde a zde a zde, jsou tam i formuláře.

Já do toho jdu na 100%. Už se docela těším, až budu o milimetr svobodnější.

P. S.: V pátek už budu mít hotové formality, tak podám žalobu. Děkuju tímto mým úžasným přátelům, že mi s tím tak rychle a skvěle pomohli. Lidi, třeba to ještě ustojíme! Ještě nejsme u mostu!

%d bloggers like this: