S hrůzou zaznamenávám, že se (už zase!) začínají šířit fámy a naprosté bláboly o tom, jak je to s posíláním školních dětí do karantény. Ačkoliv se mne tato problematika absolutně netýká (já děti do školy nedávám), přesto jsem si říkala, že právního bordelu už máme dost a není třeba ho dále rozšiřovat dalšími bludy. Jak je to tedy s obranou proti posílání do karantén doopravdy?

Asi zklamu příznivce silných řečí, mnoha vykřičníků a neustálého opakování, že je cosi v rozporu s Ústavou (když už tak aspoň ústavním pořádkem, prosím). Namísto toho si dovolím ve stručnosti připomenout soudní úspěch, kterého se Davidovi podařilo dosáhnout, pokud jde o karantény, na konci srpna. My se holt snažíme bez velkých gest a řečí protlačit věci přes soudy. Někdy to má i výsledek…

NSS řekl:

Na tomto místě považuje NSS za vhodné doplnit, že telefonický pokyn stěžovatelky, kterým byla žalobci a) uložena povinnost setrvat doma v karanténě a podrobit se PCR testu, nelze pro absolutní nedostatek písemné formy považovat za rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s. – je proto správný závěr krajského soudu, že se jedná o zásah (resp. pokyn) ve smyslu § 82 s. ř. s. V projednávané věci tedy stěžovatelka omezila osobní svobodu žalobce a), a to nezákonným způsobem, jednala tzv. ultra vires. Protiepidemická opatření podle § 64 zákona o ochraně veřejného zdraví stěžovatelka tedy nařídila nezákonným způsobem a u žalobců navodila domnění závaznosti vyřčených sdělení a nutnosti jejich respektování a dodržování. Stěžovatelka se proto vůči žalobci a) dopustila nezákonného zásahu ve smyslu § 82 s. ř. s. (podrobněji viz body 55 – 57 napadeného rozsudku).

Stručně a jasně: KHS musí (opravdu musí) vydat rozhodnutí, pokud chce na někoho uvalit domácí vězení zvané karanténa. Jestliže dostanete podivnou SMS, není to „směroplatné“. Prostě musí přijít dopis, který si na poště třeba i vyzvednete. Bude tam ležet deset dní, než se bude považovat za doručený. A pak už je karanténa tak jaksi k ničemu, ne? Proto paním z hygieny řekněte, když vám budou volat, že si asi dělají srandu. Do karantény telefonem? Jen ať pošlou pořádné odůvodněné a písemné rozhodnutí, snad znají judikaturu NSS, babizny jedny.

Jak naložit s SMS od KHS nebo do školy a podobně vám psát nebudu. To snad každý příčetný člověk chápe sám.

Do karantény vás či potomka může uvrhnout i praktický lékař. Nemyslím si ale, že bych někde v zákoně našla naši povinnost doktorovi napráskat, že mi přišla od KHS nějaká nablblá SMS.

KHS mají ještě jednu možnost- určit doktora, kterej by byl dost vostrej na to, aby všechny hromadně do domácího lochu poslal. No, já bych to teda dělat nechtěla. Tak proto to možná ani nezkouší, nemají ochotné hlupáka, jež by šel s kůží na trh.

%d bloggers like this: