Pozor: Tyto informace mohou způsobit záchvaty vzteku a těžkou zdravotní a psychickou újmu těm, kdo sledují s láskou a obdivem Babišův Facebook, domácí vězení si užívají a poprvé se ve svém životě setkali s faktem, že existuje stáří, nemoc, smrt a ztráta. Další informace jsou čistě seriózní. Jde o sesbíraná vyjádření odborníků a velmi chytrých lidí. Užijte si čtení!

Profesor Pavel Kolář píše: „Závažným rizikem je nadměrný, až hysterický strach, který se stává jedním z motorů pro výběr vládních opatření. A také pro individuální chování lidí (někdy ochrana až v bláznivém rozměru, stigmatizace postižených, podezřívání, netolerance, nadměrné nakupování zásob atd.). Strach musí být adekvátní. Chybné emocionální hodnocení a zpracování problému, podotýkám na jednu i druhou stranu, mají často až fatální důsledky. Stejné situace jsme svědky u některých ekologických témat.“.

Izraelský historik Juval Noach Harari, jehož kniha „Sapiens“ rozhodně stojí za přečtení, říká: „Když lidé dostanou na výběr mezi soukromím a zdravím, obvykle volí zdraví,“ konstatuje Harari a vzápětí dodává: „Ale žádat lidi, aby si vybrali mezi soukromím a zdravím, je ve skutečnosti kořenem problému, protože je to falešná volba. Můžeme a měli bychom si užívat soukromí i zdraví.“

V Izraeli ještě zůstaneme: Izraelský ministr obrany Naftali Bennet jasně vysvětluje, že nakažení nelze zabránit, dříve či později se nakazí většina lidí. Hraje se tu pouze o čas. Vyzývá, aby se nejen testovalo ve velkém, karanténa pro pozitivní, ale důležitější je ochránit rizikové občany – lidé nad 60 let a lidé, co mají oslabený imunitní systém jinou vážnou nemocí (diabetes, po infarktu…). Takže oddělení mladých lidí od starších. Až se nakazí 60-70% obyvatel, vytvoří se v populaci protilátky a situace se stabilizuje.

V roce 2015 se Bill Gates zúčastnil konference TEDX a mluvil o hrozbě koronaviru. Byla provedena studie a simulace, kde vyšlo najevo, že globálně nejsme připraveni na pandemii, protože chybí infrastruktura a zdravotnické kapacity. Politici celého světa, ne jen čeští, měli tedy 5 let na přípravu toho, co se dnes děje. Že by politici zase lhali, když prohlašují, že tato pandemie přišla náhle a nikdo, ale vůbec nikdo ji nemohl čekat?

Německý vědec Stefan Flasch, který sleduje možný vývoj koronaviru pomocí umělé inteligence a matematiky, tvrdí, že největší problém jsou lidé, co nemají příznaky. Stát se zaměřuje na testování a izolaci lidí s příznaky. A to není úplně nejlepší strategie. Nyní sice tyto drastická opatření mohou vypadat, že fungují, ale nenakazí se dostatečný počet lidí, aby se v populaci vytvořila odolnost vůči viru. Až budou opatření mírnější, jsou opět v nebezpečí rizikoví jedinci. Navíc tato drastická opatření obrovsky zasahují do ekonomiky a sociálního života lidí, takže nemohou trvat dlouhou dobu. Tím podporuje teorii z Izraele. Cože, Izrael a Německo na jedné lodi? Krize skutečně spojuje.

Slavný švédský virolog říká: „Experimentujeme, hledáme cestu, jak takové množství nakažených nedopustit. Zavíráme hranice, školy, žádáme lidi, aby pracovali z domova. Zároveň se však musíme pokusit najít nějakou rovnováhu, správnou míru protiopatření. Nemůžeme společnost úplně zastavit. Učíme se tu rovnováhu hledat.“

Ekonomové z CERGE-EI, společného pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy, nabízí svou odbornost v boji proti ekonomickým dopadům epidemie koronaviru: „V první fázi boje proti koronaviru pomáhali vládě a lidem lékaři, zdravotní sestry a epidemiologové, nyní přichází čas i pro nás – ekonomy. Chceme využít naše znalosti k tomu, aby co nejméně lidí přišlo o práci, aby se lidé netopili v dluzích, aby zkrachovalo co nejméně firem, a aby se ekonomika po krizi co nejdříve navrátila k normálnímu chodu,“ uvedl Daniel Münich, výkonný ředitel think tanku IDEA, který se zaměřuje na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik. „Také chceme přispět k tomu, aby lidé pochopili, jak na nás všechny krize může dopadnout a jak je možné tomu zabránit.“

O poskytování náhrad za poškození ekonomiky píše na Advokátním deníku Filip Menzer: „V těchto velmi rozsáhlých krizových situacích se jeví jako vhodnější řešení, když je jednotlivým subjektům skutečně poskytována náhrada za omezení jejich vlastnického nebo užívacího práva, což vyžaduje i čl. 11 odst. 4 Listiny. Jiné újmy by byly nahrazovány spíše pomocí státu, který by ji směřoval do zasažených oblastí hospodářství. S ohledem na výše zmíněné důkazní problémy by se tím mohlo vyhnout i zahlcení soudního systému, které je v případě individuálních žalob podle aktuálního právního stavu za takto obtížného důkazního stavu velmi dobře možné.“

Na Advokátním deníku najdete i článek advokáta Václava Vlka: „Současné kroky vlády jsou nevídaným vzorem poučení o mechanismech demokracie a skrytých mechanizmech, které (ne)dodávají legalitu i legitimitu i v krizi a omezení ústavních práv. Naše vláda bohužel už takovou není.“

Některá omezení vlády jsou již na hraně ústavnosti, říká ústavní právník Kysela.

Jiný ústavní právník, Jan Wintr, ve svém rozboru uvádí: „Nouzový stav byl vyhlášen řádně na základě ústavního zákona o bezpečnosti ČR, jednotlivá opatření ale musí mít zákonný základ a být v souladu s Listinou základních práv a svobod…U řady opatření včetně tohoto je dále sporné, zda vyhovují čl. 4 odst. 4 Listiny, podle kterého při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Soulad jednotlivých opatření s ústavním pořádkem a se zákonem posuzují na základě návrhů na zrušení opatření obecné povahy soudy ve správním soudnictví; přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny nesmí být z pravomoci soudu vyloučeno.“

A na závěr z dopisu restauratérů: „Pokud pomoc vlády nebude rychlá, budou naše statutární orgány podle současné legislativy povinny vyhlásit insolvenci,“ stojí v dopise se sobotním datem, pod kterým je podepsán třeba zakladatel sítě Ambiente Tomáš Karpíšek, televizní rádce Zdeněk Pohlreich, restauratér a porotce z pořadu Masterchef Jan Punčochář či lidé stojící za značkami jako Potrefená Husa, Grosseto nebo La Bottega. „

Za část textů děkujeme jedné naší milé podporovatelce, jejíž jméno zde nebudeme uvádět, aby naši spoluobčané toužící po semknutí společnosti, vzájemné lásce a pomoci náhodou upřímně a ze srdce nepřáli smrt jejím dětem, manželovi, mamince, tatínkovi, prarodičům, psům, morčatům a blechám v kožichu těch psů.

%d bloggers like this: