Městský soud v Praze rozsudkem č.j. 18 A 59/2020 224 rozhodl, že ministerstvo zdravotnictví minimálně od 21. října 2020 nařizovalo zahalování obličeje nezákonně. Občané tak mají možnost uplatnit vůči státu nárok na satisfakci podle zákona č. 82/98 za toto nezákonná opatření.

Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné ZA TĚCHTO PODMÍNEK. (Možnost připojit se k hromadné žalobě již skončila)

Stačí si stáhnout TUTO PLNOU MOC, vyplnit elektronicky údaje, vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu:

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Smlouva je v souladu s podmínkami zastupování uzavřena v okamžiku, kdy plnou moc podepsanou klientem přijme také advokát (zástupce advokátní kanceláře).

Je také vhodné, když nám napíšete více o tom, jak se Vás opatření negativně dotýkalo, na e-mail stavbeznouze@davidzahumensky.cz

Proč omluvu a odškodnění chtít?

Nemůžeme připustit, aby si exekutiva dělala, co se jí zlíbí. Pokud bez řádného odůvodnění ničí naše životy, musíme se bránit. Lidé byli nuceni na základě nezákonného opatření nosit „náhubky“ v práci, ve veřejné dopravě a dokonce i venku. Opatření neobsahovalo výjimku ani pro ty, kdo měli od lékaře podepsané zdravotní kontraindikace. Soud navíc poukázal na to, že ministerstvo vůbec nezhodnotilo negativní zdravotní dopady opatření.

Jak to celé bude probíhat?

Do 30. 11. 2020 sesbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději v následujících 2 týdnech odešleme výzvu ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení a finanční satisfakci. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko.

Očekáváme, že tato vláda se svým občanům neomluví. Proto po uplynutí 6 měsíců odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydal řádově do 1 roku od podání žaloby. Nejsme si ale jistí situací po skončení mimořádného stavu, kdy hrozí zahlcení soudů obdobnými žalobami.

Co ministerstvo porušilo?

Městský soud v Praze potvrdil, že ministerstvo porušilo zákon, když nařídili nošení roušek bez toho, aby svůj postup řádně odůvodnilo. Soud důvodnými shledal zejm. námitky brojící proti nedostatkům odůvodnění předmětného mimořádného opatření. Dospěl k závěru, že mimořádné opatření ze dne 19. 10. 2020 (vzdor opakovaným výhradám adresovaným soudem ministerstvu v dřívějších rozhodnutích) postrádá konkrétní, srozumitelné a podložené úvahy, na základě nichž by soud mohl účinně a odpovědně přezkoumat, zda je skutečně z pohledu dosažení deklarovaného cíle nezbytné trvat na povinném nošení ochranných prostředků dýchacích cest v aktuálně stanoveném rozsahu. Mimořádné opatření především zcela postrádá uvedení důvodů, pro které ministerstvo zpřísnilo dříve zavedená opatření a přistoupilo ke stanovení povinnosti nošení roušek i ve venkovních prostorech.

Ministerstvo v mimořádném opatření ze dne 19. 10. 2020 jen reprodukuje a přebírá odůvodnění předchozích mimořádných opatření ukládajících povinnost použití roušek ve vnitřním prostoru; nepoukazuje na žádné podklady, na základě nichž nařídilo používání ochranných prostředků dýchacích cest ve významně větším rozsahu a v parametricky odlišném prostředí. Odůvodnění předmětného mimořádného opatření rovněž postrádá identifikaci jakýchkoli konkrétních podkladů ve vztahu k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace, které ministerstvo při jeho vydání zohlednilo, stejně jako konkrétnější úvahy o přínosu roušek ve všech těchto oblastech. Odůvodnění konečně neobsahuje ani úvahy o tom, proč byly zvoleny právě ty (a ne jiné) v opatření kasuisticky uvedené výjimky. Popsané vady nejsou nedostatky ryze akademickými – brání totiž soudu náležitě posoudit jednotlivé námitky, zpochybňující proporcionalitu zvoleného řešení.

Více viz náš text zde.

Na co máme tedy nárok?

Už v Listině základních práv a svobod je zakotveno, že „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Toto pak konkretizuje zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu a požadovat omluvu i finanční satisfakci. Tuto satisfakci může požadovat každý, protože není nikdo, kdo by nebyl zrušenými opatřeními ministerstva zdravotnictví dotčen a komu by nevznikla újma. Stačí se seznámit s výše uvedenými podmínkami poskytnutí služby a zaslat podepsanou plnou moc na adresu advokátní kanceláře.

Pokud Vám byla v období od září 2020 za nenošení roušky uložena pokuta a už jste ji zaplatili, můžete požadovat její uhrazení jako způsobené škody.

Co mě to bude stát?

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí zastoupení při hromadné žalobě na omluvu bez nutnosti jakékoli přímé úhrady ze strany klienta. Pokud chcete tuto či podobné aktivity podpořit, můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet Venduly Zahumenské. Vendula Zahumenská za podání žaloby zaplatí advokátní kanceláři z tohoto účtu 4000,- Kč + DPH 21%.

Jinak naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze, pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme nic.

Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč (ev. ve výši podle právní úpravy účinné v době podání žaloby). Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí, nebo bude s vaším souhlasem užit na veřejně prospěšné účely dle podmínek pro použití prostředků z transparentního účtu.

Jak můžu s advokátní kanceláří komunikovat?

Jde o „hromadnou“ žalobu, kde se mohou zapojit i stovky lidí. Proto jsme nuceni komunikovat s klienty převážně elektronicky, tedy e-mailem. Telefonická komunikace je zpoplatněna v souladu s podmínkami služby.

O proběhu žaloby budeme informovat na těchto webových stránkách, vždy ale pouze tak, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje klientů.

Nárok byl u ministerstva zdravotnictví uplytněn dne 1. 1. 2021. Více informací najdete zde.

%d bloggers like this: