Městský soud v Praze č.j. 14 A 41/2020 – 111 na základě žaloby právníka Ondřeje Dostála potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví nebylo oprávněno za nouzového stavu omezovat práva občanů. Občané tak mají možnost uplatnit vůči státu nárok na satisfakci podle zákona č. 82/98 za nezákonná opatření a postup ministerstva.

Pokud se chcete k žalobě připojit, je to možné ZA TĚCHTO PODMÍNEK.

Stačí si stáhnout TUTO PLNOU MOC, vyplnit elektronicky údaje, vytisknout plnou moc, podepsat ji a poslat poštou na adresu:

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o.
adresa kanceláře: třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno

Smlouva je v souladu s podmínkami zastupování uzavřena v okamžiku, kdy plnou moc podepsanou klientem přijme také advokát (zástupce advokátní kanceláře). O tom je klient bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu, kdy je klientovi zaslána jako doklad také elektronická kopie (sken) podepsané plné moci.

Proč omluvu chtít?

V mediální panice, která na nás dolehla se začátkem roku 2020 by byla určitá opatření vlády samozřejmě plně pochopitelná. Nikdo by kabinetu nevyčítal, pokud by postupoval podle Pandemického plánu, kdyby dodržoval Ústavu a kdyby respektoval zákony a skutečně se snažil pomoci podnikatelům a ekonomice. Namísto toho jsme byly svědky ohýbání všech pravidel až k prasknutí, teatrálních tiskových konferencí a komunikace skrze videa s potupným oslovování občanů „Čau, lidi“. Ministryně financí se o podnikatelích vyjádřila jako o černých pasažérech a spolu s premiérem se ani netajila tím, že přijetí mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví bylo účelové a mělo sloužit k tomu, aby se vláda vykroutila z jakékoli odpovědnosti za svoje kroky, které se dosud neobtěžovala podložit tolik potřebnými analýzami. Ministerstvo zdravotnictví se proti nezákonnému postupu neohradilo.

Nepožadujeme omluvu za samotnou snahu vlády řešit situaci s novou nemocí, jakkoli můžeme přijatá opatření považovat za nepřiměřená, zejména v dnešní situaci. Omluvit se vláda musí za zneužívání práva, za lhaní občanům a za snahu nepokrytě dehonestovat podnikatele. Takto se žádný politik nesmí zejm. v době, kterou sám označí za mimořádnou krizovou situaci, chovat.

Protože nic nenasvědčuje tomu, že se vláda Andreje Babiše hodlá omluvit sama a s pokorou napravit situaci, jsou občané nuceni věc řešit postupme podle zákona č. 82/1998 Sb.

Jak to celé bude probíhat?

Do 8. 5. 2020 sesbíráme plné moci pro hromadné uplatnění nároku a nejpozději 11. 5. 2020 odešleme výzvu ministerstvu zdravotnictví, aby všem zúčastněným osobám zaslalo omluvu za svá pochybení. Ministerstvo pak podle zákona má 6 měsíců na to, aby ve věci přijalo stanovisko.

Očekáváme, že tato vláda se svým občanům neomluví. Proto po uplynutí 6 měsíců tedy asi 12. 11. 2020 odešleme žalobu k soudu. Soud by mohl rozsudek ve věci vydal řádově do 1 roku od podání žaloby. Nejsme si ale jistí situací po skončení mimořádného stavu, kdy hrozí zahlcení soudů obdobnými žalobami.

Co vláda porušila?

Městský soud v Praze potvrdil, že vláda porušila zákon, když nejprve vyhlásila nouzový stav a přijala opatření v režimu krizového zákona, poté ale řadu opatření zrušila a účelově je nahradila novými opatřeními v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví. To podle soudu není správný postup. My upozorňujeme na to, že i čelní státní představitelé přiznali, že se k danému postupu vláda uchýlila proto, aby se vyhnula zodpovědnosti za dopady krizových opatření. To jí ale neprošlo.

Konkrétně pak soud již zrušil čtyři z opatření vlády, která byla přijata v režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, konkrétně šlo o

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020, č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách),
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020, č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob),
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN (zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách),
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN (zákaz volného pohybu osob).

Již nyní tedy soud konstatoval, že tato 4 omezení základních práv a svobod byla nezákonná a omezení, která v jejich důsledku občané a podnikatelské subjekty musely strpět, jsou taktéž nezákonné.

Na co máme tedy nárok?

Už v Listině základních práv a svobod je zakotveno, že „Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“ Toto pak konkretizuje zákon č. 82/98 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Rozhodli jsme se hromadně uplatnit nárok na nemajetkovou újmu a požadovat omluvu. Tuto omluvu může požadovat každý, protože není nikdo, kdo by nebyl zrušenými opatřeními ministerstva zdravotnictví dotčen a komu by nevznikla újma. Stačí se seznámit s podmínkami poskytnutí služby a zaslat plnou moc advokátní kanceláři.

Zejména podnikatelé ale mohou podle zákona 82/98 Sb. požadovat také náhradu škody. Pokud jste byli dotčeni zejména na svém podnikání (ale i jinak) v důsledku zrušených opatření, které zakazovaly maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovně, kontaktujte nás na e-mailu advokat@davidzahumensky.cz a my vám pomůžeme zhodnotit, zda máte na odškodnění nárok.

Co mě to bude stát?odp

David Zahumenský, advokátní kancelář, s.r.o. nabízí zastoupení při hromadné žalobě na omluvu bez nutnosti jakékoli přímé úhrady ze strany klienta. Pokud chcete tuto či podobné aktivity podpořit, můžete přispět libovolnou částkou na transparentní účet Venduly Zahumenské. Vendula Zahumenská za podání žaloby zaplatí advokátní kanceláři z tohoto účtu 4000,- Kč + DPH 21%.

Jinak naše advokátní kancelář dostane zaplaceno pouze, pokud s žalobou budeme úspěšní a soud nám přizná náhradu nákladů řízení. Pak přiměřené náklady zaplatí ministerstvo zdravotnictví. Pokud by žaloba byla zamítnuta, nedostaneme nic.

Pro podání žaloby je potřeba počítat s tím, že bude nutné uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč. Když bude žaloba úspěšná, soudní poplatek se vám vrátí, nebo bude s vaším souhlasem užit na veřejně prospěšné účely dle podmínek pro použití prostředků z transparentního účtu.

Jak můžu s advokátní kanceláří komunikovat?

Jde o „hromadnou“ žalobu, kde se mohou zapojit i stovky lidí. Proto jsme nuceni komunikovat s klienty převážně elektronicky, tedy e-mailem. Telefonická komunikace je zpoplatněna v souladu s podmínkami služby.

O proběhu žaloby budeme informovat také na těchto webových stránkách, vždy ale pouze tak, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje klientů. Více viz zveřejněné podmínky.

%d bloggers like this: