Každý správný hostinský musí být naštvaný, že mu vláda pod falešnými záminkami likviduje živobytí. Mnozí se zadlužili, mnozí zkrachovali nebo brzy zkrachují. Na vině jsou neschopné soudy, které státu dovolily všechno, co si zamane, bez ohledu na lidská práva, a vedle nich také všichni poslušní občané, kteří ochotně nasazují náhubky. Za chvíli bude povinností hospodských vyžadovat od zákazníků kontaktní údaje nebo šmírovat, jestli mají eRoušku a ty bez aplikace vyhodit z lokálu.

Jestliže se vám, milí provozovatelé pohostinského byznysu, nelíbí to, co se teď děje a jestli jste na straně odvahy a jestli to hlavně chcete dát rázně najevo, doporučujeme vám, abyste dali svůj postoj zveřejnili. Jak?

Vyvěste na vstupních dveřích tuto ceduli (datum si samozřejmě upravte):

„S platností od 1. 10. 2020 neobsluhujeme zastánce roušek a dalších likvidačních opatření naší vlády. Důvodem je obava o ztrátu svobody, občanských práv, podnikání a o budoucnost našich dětí. Služby naší provozovny mohou využít pouze ti kdo podepíší prohlášení, ve kterém vyjádří svůj nesouhlas s kroky vlády, které odporují všem normám, které by měly platit v 21. století.“

Podobnou ceduli si vyvěsili v jednom hotelu, jehož majitel nesouhlasil s okupací Krymu Ruskem a požadoval, aby hosté podepsali prohlášení, že s akcí také nesouhlasí.

Ústavní soud ve složení Kateřina Šimáčková, Vojtěch Šimíček a Ludvík David k tomu velmi moudře poznamenal:

„Současně si však lze představit i případy, kdy tento provozovatel odmítne poskytnout služby někomu prostě jen z toho důvodu, že nechce být spojován s určitou politickou stranou, spolkem či sektou. V případě, kdy např. projeví zájem využít služby hotelu politická strana, kterou tento provozovatel považuje za extrémistickou a nepřeje si, aby jeho hotel byl na dlouhou dobu s touto stranou spojován (z historie je např. známo, že mnoho politických stran, včetně extremistických, vznikala v restauracích, s nimiž byla poté spojována – postačuje připomenout mnichovský Hofbräuhaus anebo pražskou hospodu U Kaštanu), což je věc v době sociálních sítí nezvratitelná, anebo má podezření, že může mít daná akce až kriminální konotace (např. koncerty skinheadských skupin), není dán důvod, aby jej stát prostřednictvím regulace spotřebitelských vztahů do těchto akcí fakticky nutil. Jak se totiž podává ze shora uvedeného, podnikatelská činnost by měla jeho provozovatele i bavit a dělat mu radost.“

Takže se nebojte obhájce opatření vlády neobsloužit, diskriminace to rozhodně není. Naopak, bojujete za to, abychom mohli všichni volně dýchat.

Celé znění nálezu Ústavního soudu si přečtěte zde.

P. S. Podobně se může zachovat každý obchodník. Ústavní soud vám to posvětil.

%d bloggers like this: