Jistě jste zaznamenali, že se debatuje o tom, jestli policisté mohou zjišťovat informace o vašem zdravotním stavu. Každý, kdo tvrdí, že to nejde, asi žil poslední rok v nějakém paralelním vesmíru, protože jinak by věděl, že možné je všecko. Protože nemám ráda, když si někdo honí kariéru na tom, že lidem slibuje modré z nebe, říká jim, co chtějí slyšet výměnou za lajky a možná za hlasy ve volbách, a přitom je ohrožuje, říkám si, že napíšu něco střízlivého (což je možná po dvou pivech na srazu eleutheriánů nereálné, nicméně uvidíme, co z toho vyleze).

Dovolím si malou odbočku: protože je to opakující se nešvar, něco vám řeknu. Když někdo chce použít cokoli z mého blogu, může. Chápu, že je to jeden z nejlepších webů o celé téhle blouznivé šaškárně. Existuje ale jedna metoda, jak používat cizí myšlenky a jednat při tom eticky, říká se jí citování. Já ji běžně používám a není to tak obtížné. Rozumím tomu, že na to mám postgraduální vzdělání, tak si vyskakuju, ale zvládne to kde kdo. Vážně.

(Ti, kterým je toto určeno moc dobře vědí, ostatní neb prosím prominou.)

Aktuálně nám platí jedno z dalších extrémně nablblých mimořádných opatření, za jehož porušené mohou být uloženy značné pokuty. Problém s ním se dělí do několika rovin.

Rovina první: co hrozí zákazníkům

V MO se píše:

Zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit na zahrádku, je-li na místě schopen:
i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem,

K těm dětem se ani nebudu vyjadřovat. Rovnou říkám, že děti mohou na opatření kašlat zvysoka, nehrozí jim vůbec nic, nejsou do 15 let věku způsobilé spáchat přestupek. Ministrovi asi vážně kape na karbid, to se nedá jinak nazvat.

Takže nás zajímají jen ti starší občané – jak je to s jejich přestupky? Pokud nemáte potvrzení o tom, že jste očkovaní, nebo že jste vyhráli v loterii a měli jste pozitivní jakýsi nesmyslný test před nějakou dobou, pak se musíte prokázat testem, chcete-li sedět na zahrádce.

Vstoupíte-li do prostor zahrádky bez testu, samozřejmě se vystavujete riziku postihu. Umím si představit, že policisté zase vyrazí na své užitečné spanilé jízdy a budou šikanovat lidi nad pivem a dožadovat se „papíru“ nebo s vážnou tváří budou chtít, abyste jim ukázali několik hodin (záleží na tom, jak dlouho se budete potřebovat restaurovat) starý test, což je z podstaty věci chybné, neboť výsledek nelze platně odečítat po uplynutí stanovené doby. Zdůrazňuji, jak ostatně upozorňovalo i Zdravé fórum v souvislosti s testováním školáků (i děti mohou testy celkem snadno „očurat“, tak k čemu to je? Jak jinak si ostatně vysvětlit, že jsou všichni školáci tak pěkně – a tak strašně nelogicky – negativní, než že to děti šolichají?), že test proběhne negativně i tehdy, když na tyčinku jen naplivete (žádné šťourání) nebo na test prostě jen nalijete testovací tekutinu bez vzorku vaší DNA. Policista samozřejmě nepozná, jak jste test udělali, můžete v podstatě vzít červenou fixu a tu „negativní“ čárku na test dokreslit. V šeru květnových večerů to nebude schopen nikdo rozpoznat.

Vítejte v éře šíleného lhaní a podvádění! Komu ještě připadá testování a všechno kolem covidu normální, měl by se sám jít nechat otestovat, jestli to má v hlavě v pořádku.

Vzhledem k tomu, že většina dospělých se testuje v práci nebo s sebou bude nosit ten kousek zázračného plastu (ne, policajt nepozná, kdo si test udělal a kdy) má z práce, není test jako podmínka vstupu (zatím – záleží, k čemu podvolení se povede a jestli se podmínkou žití stane pro většinu populace naprosto zbytečné očkování) zas takový problém pro většinu populace.

Otázkou je, jak to bude v případě, pokud potvrzení nemáte s sebou, ale budete ho schopni dodat do správního řízení (které s vámi může být zahájeno). Pak doufám, že snad nikdo nebude takovým hloupým formalistou, aby vás nějak popotahoval a vše skončí maximálně napomenutím.

Kdo ale test nemá (z chvályhodného principu ho nechce ani podstoupit, ať už by ho provedl jakkoli), tomu hrozí samozřejmě vedení přestupkového řízení a udělení vysoké pokuty.

Rovina druhá: mohou vás kontrolovat policajti?

Stále častěji se objevuje „městská legenda“, že policajti prakticky nic nezmůžou, pokud jde o kontrolu dodržování povinností podle zákona o ochraně veřejného zdraví či Pandy. Nojo. Ale to je tak leda váš nebo můj názor, kterému možná, možná a ještě jednou možná dají někdy v daleké budoucnosti za pravdu soudci, pokud nebudou všichni totálně zbabělí jako dosud.

Podstatné je to, co píše ve stanovisku ministerstvo vnitra, jehož výklad bude nepochybně použit minimálně v přestupkovém řízení:

Ve vztahu k povinnostem uvedeným v předmětném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, je třeba uvést, že porušení povinností stanovených jeho čl. I odst. 8 v případech porušení zákazu prodeje v mobilních provozovnách, pochůzkového a podomního prodeje, a dále porušení čl. I odst. 15, 17, 18 a 19 zakládá skutkovou podstatu přestupku podle ustanovení § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, který jsou strážníci obecní police s odkazem na ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněni projednávat příkazem na místě. Pokud nebudou tyto přestupky projednány strážníkem příkazem na místě, oznamují se podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Ve vztahu ke zbývajícím povinnostem podle uvedeného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, je třeba uvést, že jejich porušení naplňuje znaky skutkové podstaty přestupků podle ustanovení § 10 a § 11 pandemického zákona. Uvedené přestupky jsou strážníci obecní policie oprávněni projednávat podle ustanovení § 12 odst. 3 pandemického zákona příkazem na místě. V případě neprojednání takových přestupků příkazem na místě, se tyto oznamují podle § 10 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, příslušné krajské hygienické stanici, která je příslušná k jejich projednání.

Tvrdit policajtům nebo úředníkům z KHS, že jim test neukážete, protože je to údaj o vašem zdravotním stavu, je morálně skvělé. To se nedá popřít. Jenže každý, kdo takový krok udělá, musí vědět, že vstupuje do jámy lvové a že za všechna naše rozhodnutí platíme. V případě porušení mimořádného opatření může být pokuta až 3 mega. To se samozřejmě nestane, ale pár tisíc to jistě bude. Navíc si užijete všech radostí přestupkového řízení. Rozhodně nestačí ohánět se Listinou, protože ta už dávno přestala platit. Stát smí cokoli, protože na jaře 2020 všichni mlčeli, pořvávali po těch, co chápali, kam se řítíme, a šili roušky (z toho slova se jednou pozvracím) a nosili obědy nebo koláče udatným bojovníkům první line. Tak těm, kdo za to mohou, můžeme pěkně poděkovat!

Nevím, co poradit – správně je se bránit a bojovat. Ale vědomě.

Rovina třetí: co mohou udělat hostinští

Na celé situaci je nejvtipnější definice zahrádky, to se pánům nahoře zase něco povedlo. No posuďte sami. V MO se totiž uvádí, že zahrádkou se rozumí „venkovních prostory provozovny určené k sezení“ a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hodin (v takovém případě máte možnost využit toalet ve vnitřních prostorách provozovny a nemusíte do křoví).

Nezapomeňte na aktivitu Otevřeme Česko – přehled podniků bez testování. Je to zajímavé a hodné podpory, protože ti všichni zúčastnění jdou doopravdy s kůži na trh a jen palně nekecají na všech těch internetech.

Proto je nejlepší, když by se všichni vyprdli na zřízení zahrádky. Musíte přejít na guerilla gardening, pak budete chráněni vy i vaši hosté. Shlukování občanů okolo provozoven omezuje opatření sice taky, ale už vidím, jak to budou švestky asi tak kontrolovat. Co smíte provádět na ulici? Je omezena konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů na veřejnosti mimo vnitřní a vnější prostory provozovny stravovacích služeb tak, že jsou osoby, které konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů v bezprostředním okolí provozovny, včetně mobilní provozovny podle bodu 7, v níž potraviny nebo pokrmy zakoupily, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Rada na závěr: jakkoli nevěřím našim soudcům ani nos mezi očima, pořád si myslím, že má cenu se soudit. Nemůžeme „jim“ dát prostě nic zadarmo. Nebojte se bránit se, stojí to za to, protože se počítá všechno, co děláte pro svobodu (ale neberte to jako spásnou věc, není to tak – něco změnit můžeme jen sami, k tomu právníky nepotřebujete ani omylem). Hodně sil!

%d bloggers like this: