Teda, můžu vám říct, že si teď přijdu vážně jako duševně zaostalá občanka. Je mi tak moc líto, že jsem se navážela celý loňský rok do Ústavního soudu kvůli domnělému nepochopení významu lidských práv a svobod. Včera se tento soud zastal člověka zavřeného v base, kterému se nelíbil kázeňský trest, a dnes, lidi, dnes je to ještě významnější nález z hlediska lidské důstojnosti, práv a svobod. Čtěte dál, jací že ochránci prostého lidu na Joštově sedí! Když jde do tuhého, zakročí. Kam se hrabe nějaký zákaz opustit republiku, nemožnost opustit byt, zákaz provozovat podnikání, zákaz chození do školy nebo nedostupnost zdravotní péče a absolutní rozklad státu, hospodářství a práva.

Podle tiskové zprávy Ústavního soudu se řešil následující případ, nad kterým jedno oko nezůstalo suché:

Stěžovatel, původem z Iráku, byl v červnu 2020 zajištěn policií za účelem předání podle tzv. dublinského nařízení do Rumunska, kde v minulosti podal žádost o mezinárodní ochranu. Po celou dobu uváděl, že se narodil v roce 2004 a je nezletilý. V Rumunsku však podle sdělení tamních úřadů uvedl odlišné jméno a jiný den a měsíc narození než v České republice; i tam ale byl považován za nezletilého. Na žádost policie byl stěžovateli z rentgenových snímků zápěstí určen kostní věk lékařskými metodami TW3 (Tanner, Whitehouse) a GP (Greulich, Pyle), a to 16,36 let metodou TW3 a 18,63 let metodou GP. Lékařka vyslovila závěr, že stěžovateli je 18–19 let, a na základě toho pak policie stěžovatele považovala za zletilého. Stěžovatel proto nebyl zastoupen opatrovníkem a byl zajištěn za podmínek a z důvodů, které by nepostačovaly pro zbavení svobody nezletilého.

Sice moc nerozumím tomu, jak někdo může cestovat po Evropě, aniž by měl nějaký doklad, když my jsme nemohli bez papíru ani do sousedního města, ale budiž. Taky nechápu, že někdo neví, kdy se přesně narodil, ale i to se asi může stát. Naštěstí měli na Ústavním soudu dost rozumu, uf. Svoboda ono nešťatsného mladíka, a tím nás všech, zůstala neposkvrněna!

Ústavní soud se dále zabýval i tím, jak probíhalo určení věku stěžovatele. Připomněl, že nedostatečná identifikace migrujících nezletilých může vést k nezákonnému zbavení svobody a k tomu, že se jim nedostane zvláštní podpory, kterou jim stát s ohledem na jejich zranitelné postavení musí poskytovat. Je proto nezbytné dodržet předepsané postupy a důkladně srovnat výsledky určení věku různými metodami. V případě stěžovatele ovšem nebyly dodrženy základní požadavky na to, jak má probíhat určování věku u osob ve věku hraničícím se zletilostí. Při lékařském vyšetření stěžovatele nebyl přítomen jeho zástupce ani tlumočník a stěžovatel ani nebyl seznámen s výsledky tohoto vyšetření a nedostal možnost se k nim vyjádřit. Navíc pro určení věku byly využity čistě medicínské metody určení kostního věku, což v daném případě nebylo dostatečné ani podle ustálené judikatury správních soudů. V důsledku všech popsaných nedostatků nebylo v posuzovaném případě možné akceptovat závěry o zletilosti stěžovatele, a prodloužením jeho zajištění jako zletilého proto došlo k porušení jeho práva na osobní svobodu.

Lidi, je to dobrý, právní stát jest zachován a LZPS ještě pořád dobře funguje! Hurá!

P. S. Absence tlumočníka je tedy dosti podivná, to nepochybně (ačkoli to zase stát stojí dost peněz, možná bychom se měli bavit o tom, jak takové věci nastavit, úplně automaticky by to být nemuselo, ale vyřešeno to nemáme, bohužel), stejně jako není úplně nejsprávnější, aby se vězni nemohli bránit proti kázeňským trestům (ačkoliv i tam asi celý proces šel z kapes poplatníků a je to taky k debatě). Vysmívám se jen tomu, že lidská práva se Ústavnímu soudu holt hodí jen někdy…

%d bloggers like this: