Předesílám, že jsme neověřovala zdroje tohoto článku, ale autor se mi zdá být důvěryhodným člověkem. Proto si dnes dovoluji sdílet jeho text z webu D-FENS. Informace se podle mého budou hodit, protože já to vidím s neočkovanými černě, řekla bych, že brzo nebude mít co žrát. To se pak těžko dělá odboj a staví se na zadní, když na vás budou doma čekat hladové děti nebo vám rovnou bude vyhrožovat sociálka odebráním… před válkou mohly některé židovské rodiny děti poslat aspoň do Velké Británie, a tak je ochránit. My jaksi nemáme kam ty naše potomky uschovat před světovým běsněním.

Zlomili vás a necháte se vakcinovat? Tak počkejte na Valnevu – ostatní vakcíny jsou výrazně nebezpečnější

Dovoluju si citovat:

Pointa je jednoduchá:

Pokud dokážete odolávat tlaku a nejste riziková skupina ohrožená COVID, potom na vás principiálně apeluji, abyste zvážili vzdor proti trestným činům vydírání, porušování lidských práv, pošlapávání rezolucí o lidských právech, propagaci hnutí směřujících k omezování práv a svobod, prosazování trestného činu apartheidu, a v neposlední řadě totálního pošlapávání Ústavy.

To vše má jediný cíl – nezákonně vnutit lidem „dobrovolnou“ vakcínu proti COVID a tím porušit a pošlapat Ústavu ČR a LZPS s jejich Článkem 2 – zákazem intervencí neposvěcených zákonem a Článkem 4 – Principem proporcionality. Tohle těm zločincům nesmí procházet, nesmí touto taktikou vyhrát. Jenže každý člověk, kterého svým vydíráním a trestnými činy zlomí k nedobrovolné vakcinaci, je pro ně vítězství a povzbuzení, že mají dále a ještě usilovněji demontovat právní stát, plivat na Ústavu a vládnout jako pučističtí tyrani a diktátoři.

Ale pokud si nemůžete dovolit – ekonomicky, existenčně, sociálně, natož zdravotně – dále vzdorovat tomu obrovskému nelegálnímu tlaku vydírání, existenčního ohrožení, omezování osobní svobody, hrozeb a šikan, potom vám doporučuji: myslete na své zdraví a když už se jdete vakcinovat proti COVID, informujte se a vyberte si takovou vakcínu, která má nejmenší pravděpodobnost že vám ublíží.

Podle všech mých rešerší vědeckých prací je technologicky a inženýrsky naprosto jednoznačně nejméně nebezpečnou vakcínou proti COVID právě Valneva VLA2001.

Ale udělejte si vlastní rešerše – je to vaše zdraví a neměli byste je sázet na nic, co si jen tak přečtete někde na internetu!

Pokud se rozhodnete, že nemůžete vzdorovat nátlaku a necháte se vakcinovat, ale zároveň nechcete riskovat nic nebezpečnějšího než Valnevu, musíte to ovšem dát veřejně vědět. Jinak by vláda neměla motivaci s Valnevou uzavřít dohodu a Čechům ji nabídnout.

Nejlépe žádejte o Valnevu svého praktického lékaře a sdělte mu, že ničím jiným nejste ochotni se naočkovat – ať požadavky na Valnevu probublají přímo hierarchií zdravotního systému až na ministerstvo.

%d bloggers like this: