Zatímco u nás se fantazíruje o jakýchsi celoplošných opatřeních, aniž bychom aspoň tušili, co se honí v hlavách toho našeho Pata a Mata (rozuměj Babiše a Vojtěcha), na úrovni EU bylo přijato sdělení, které se týká právě života v době kovidí.

Ve sdělení se zdůrazňuje, že by země již neměly přistoupit k celostátním „karanténám“ , které mají negativní dopad na sociální sféru a na ekonomiku („In view of this economic and social impact, it is in the general interest to avoid large-scale lockdown measures in case of further outbreaks and to address impact of different sectors, including transport and tourism. Rather, the response should be to have targeted and localised non-medical countermeasures, informed by research and evidence.)

Dále se ve sdělení dočteme, že vlády by si měly dát pozor na to, jaká opatření hodlají přiijímat, aby nebyly na štíru s dodržováním principů právního státu a democracie. (In case a Member State would reintroduce emergency measures, these should be designed in a measured and limited way so that they do not obstruct the rule of law and parliamentary democracy.)

Ve sdělení si můžete přečíst sadu konkrétních doporučení, z nichž některá jsou krapet přehnaná (protože se pořád operuje s tím, že zde máme prapodivnou situaci s vraždícím virem), ale např. ve vztahu k „ohroženým“ skupinám (tj. starším 75 let, obézním a diabetikům) bychom se určitě mohli snažit, seč nám síly stačí, abychom je dodrželi (a tím myslíme síly, které nám postačují za normálního chodu společnosti).

Sdělení Evropské komise si přečtěte zde.

%d bloggers like this: