S obrovským znechucením jsem si přečetla informaci o tom, že EU má tu drzost zahájit kampaň o lidských právech občanů s názvem RightHereRightNow.

Více o kampani zde.

Na webu EU se píše:

Spravedlivá společnost je taková, kde jsou práva pro každého z nás stejná. Listina základních práv EU je právem EU, jež stanoví veškerá osobní, občanská, politická, hospodářská a sociální práva, která by měl mít každý v EU. Listina staví každého jednotlivce do centra všeobecných a demokratických hodnot lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, na nichž je EU postavena. Evropská unie stojí v prosazování a ochraně těchto základních práv v čele. Přečtěte si další informace o konkrétních základních právech, o Listině a o tom, co dělat, pokud jsou vaše práva porušována.

Komu přesně tahleta práva náležejí? Skutečně každému občanu, každému člověku? Dost o tom pochybuju. Evropská unie není ani omylem naším přítelem, naopak bychom k ní měli přistupovat jako k nepříteli číslo jedna. To, že jde rovnou a bez okolků proti občanům, prokázala nejednou. Ať už s covidem, očkováním, Green Deal, snahou zničit soukromé vlastnictví (co to sakra je s těmi starými domy?), politickým islámem nebo Vánocemi. Co z toho slouží Evropanům?

%d bloggers like this: