Řecká vlajka je krásná. Připomíná azurové moře a bílé domky na pobřeží. Ve skutečnosti mají ale pruhy jiný význam, mnohem hlubší. Je z roku 1822 a symbolizuje vítězství nad Osmany. Kříž je protiváhou půlměsíce a devět pruhů zřejmě připomíná revoluční heslo „Svobodu nebo smrt“ (Eleftheria i thanatos). Jak příznačné pro boj na život a na smrt, který teď vede mnoho lidí!

Svoboda dnes skomírá. Společnost si jí neváží a nepovažuje ji za nejvyšší hodnotu lidských bytostí, za jejich elementární hnací motor a za základ celého lidského bytí. Protože cítíme obrovský niterný zármutek z toho, co se právě teď děje, pochopili jsme, že je pro nás jen jedna cesta, jak dosáhnout toho, aby naše pevná a neotřesitelná víra ve svobodu nemohla být zničena. Rozhodli jsme se založit náboženskou společnost, která bude šířit eleutheriánství.

Eleutheriánství je založeno na úctě k řecké bohyni svobody – Eleuhterii a vychází z řeckého motta „Eleutheria i Thanatos“ („svoboda nebo smrt“). Elutheriánství vychází z přesvědčení, že se lidé rodí jako svobodné a důstojné bytosti, které jsou nadány schopností volby a schopností konat dobro ve prospěch ostatních. Eleutheriánství šíří přesvědčení, že je nezbytné, aby každý jednal v souladu se zlatým pravidlem a díky tomu nebude docházet ke konfliktům a rozkolům ve společnosti, neboť samotná důsledná aplikace zlatého pravidla ve spojení s přesvědčením, že lidé nesou veškerou odpovědnost za své konání, zajišťuje, že se lidé chovají k druhým se skromností, úctou a ohleduplností, neboť svoboda je hlavně těžkou povinností. Eleutheriánské náboženství uznává a prosazuje právo každého na dosahování štěstí prostředky, které neškodí druhým. Eleutheriánství plně respektuje demokratické zřízení České republiky a její ústavní pořádek a právní řád.

Nová náboženská společnost musí být zaregistrována ministerstvem kultury. Potřebujeme nejméně 300 dalších lidí, kteří pevně a neotřesitelně věří ve svobodu a věří, že je šíření svobody lidských bytostí základem našeho bytí a existence.

V odkazech níže najdete podpisové archy. Pokud se rozhodnete přidat se k eleutheriánům, vytiskněte a podepište je a vyplněné (ideálně ne jen s jedním podpisem) pošlete na naši adresu: Vendula Zahumenská, tř. Kpt. Jaroše 3 Brno 602 00.

O dalších krocích (registrace) budeme informovat na webu Eleutheriáni.

PODPISOVÝ ARCH

ZÁKLADNÍ DOKUMENT

%d bloggers like this: