Dobrá zpráva dnešního dne zní: čeští eleutheriáni se mohou díky jednomu skvělému IT člověku těšit z nových webových stránek.

Eleutheriani.cz

Jestli vás zajímá více o konceptu eleutherie, doporučuju disertační práci Petera Cimaly „Svoboda v listu Galatským: Eleutheria jako soteriologická metafora“. Zvláště kapitoly o Řecku a také Římě jsou perfektní! Dovolím si malinkou citaci z onoho díla:

Svoboda získala na významu především v 5. st. po Kr., kdy musela být svobodná řecká polis chráněna před vnějším ohrožením (spojitost s autonomií polis). V době perských válek se stala eleutheria hlavním heslem Řeků v jejich boji za svobodu. Podle Herodota byla právě láska Řeků ke svobodě hlavním důvodem vítězství nad perskou přesilou. Boj za svobodné Řecko byl motivací pro nezdolný odpor: „Mužové athénští, nastává nám zápas největší; buď bude Řecko svobodné, nebo upadne v otroctví.“

Telegram účet eleutheriánů je https://t.me/eleutheriani

%d bloggers like this: