Drzost ministerstva zdravotnictví dosáhla zatímního vrcholu: nepokrytě vyhrožuje seniorům a zaměstnancům domovů a LDN milionovými pokutami, pokud nepodstoupí testování. Je to nelidské, odporné, nemorální a směšné zároveň. Bohužel je to taky podstatné části populace jedno a mnoho našich (hnusí se mi to až napsat, ale je to tak) spoluobčanů to i schvaluje.

Pokud se na věc podíváme čistě právně, jako stroje, skutečně náš fašistický zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (název je naprosto absurdní, že?) umožňuje státním orgánům, oněm úžasným KHS, aby šikanovaly lidi pokutami až do výše 3.000.000,- za to, že se nenecháte zbytečně šťourat tyčinkou v hlavě. Když jste něco jako teminátor z prvního filmu, nemáte soucit a vyjadřujete se stejně jako prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký: „Pobytová zařízení by měla klientům a jejich příbuzným vysvětlit, že pokud se nepodrobí vyšetření, hrozí jim sankce ze strany místně příslušné hygienické stanice. A pokud by i po tomto sdělení klient test nadále odmítal, měli by to poskytovatelé služeb nahlásit hygieně k dalšímu postupu.“

Pokud se na věc podíváme jako lidé, musí nám být jasné, že mnozí senioři jsou ze situace vyděšeni a nervózní. Umírají steskem po blízkých, protože je jim neoprávněně odmítán kontakt. Mnozí by raději volili dřívější smrt, pokud by mohli ještě chvíli kvalitně žít, než živoření v těchto podmínkách. Proto potřebují, abychom se jich zastali právě my a právě teď.

Ano, chápeme, že šílenství, které rozpoutaly vlády, není možné jen tak zastavit. Chápeme, že nějaká opatření se prostě dělat budou. A chápeme, že testování v zařízeních pro nemocné a staré lidi je jedním z prostředků. Musíme ale vědět, co budeme dělat s výsledky a hlavně musíme při testování respektovat integritu lidí a jejich důstojnost.

Návrhy prof. Jiřího Berana si přečtěte zde.

Vláda by okamžitě měla:

  • velmi slušně požádat lidi o spolupráci – jsme ti, ze kterých čerpáte moc a ne vaši otroci, tak se podle toho chovejte. To vy žebráte o naši podporu ne my o vás;
  • přestat vyhrožovat těm, kdo se testovat nechtějí;
  • pravdivě a jasně informovat seniory, proč mají být testováni, k čemu budou výsledky testů a co se bude dít;
  • respektovat, že zaměstnanci v domovech pracují spíše z nějakého zvláštního altruismu než kvůli penězům. Chovejte se k nim slušně, jinak se může jít o seniory starat třeba sám pan Blatný;
  • okamžitě zajistit jiné testy než ty, u kterých je požadován hrubý výtěr z nosu. Tento způsob testování je opakovaně nepřijatelný, představuje zásadní zásah do tělesné integrity a podle našeho názoru mohou testovaní požadovat i jen výtěr z krku. Vláda musí zajistit testy ze slin a nesmí lidi nutit ke stěrům z nosu. Existuje-li alternativní a průkazný test, pak je povinností vlády jej zajistit a právem lidí jej vyžadovat;
  • požadovat, aby senioři v LDN a domovech měli zajištěn kvalitní život – jsou to lidé a nesmí jen přežívat. Mají právo na život!

Senioři, kteří řeší problémy nebo jejich blízcí, by se měli obrátit na právníky. Nebojte se. Jste lidské bytosti a máte svoji hodnotu. Nenechte se zastrašovat a děsit.

Bojujte i vy za ty, kdo za sebe tak snadno bojovat nemůžou. Příště totiž budete na řadě vy.

%d bloggers like this: