David mi často říká, že NSS neumí doručovat datovou schránkou, protože neumí rozeznat, kterou schránku má pro s. r.o a kterou ne. Pořád to motají, páté přes deváté. Proto mne neuvěřitelně nadzdvihlo, že mají tu drzost, když sami nechápou rozdíly v datovkách, že odmítli „volební podání“ Martina Kafky jen proto, že to stěžovatel poslal (možná omylem, nevím) z datovky s.r.o. namísto datovky fyzické osoby.

Podle § 87 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se může podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl poslanec volen, a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejíž kandidátní listina ve volebním kraji byla pro volby do Poslanecké sněmovny zaregistrována. Je zřejmé, že obchodní korporace není mezi osobami oprávněnými podat návrh na neplatnost volby kandidáta.

Já samozřejmě chápu ten formální argument, vtipné to je jen v kontextu neschopnosti NSS doručovat řádně.

Jak jsem již psala, dělat soudce nebo státní zástupce šli, aspoň v mém ročníku, spolužáci, kteří nebyli zrovna nejostřejší tužky v penálu. Tak co už naděláme, když o nás rozhodují ti, ehm, ne nejzdatnější právníci.

Drahý NSS, můžeš si tedy prosím dávat ty sám pozor, jak doručuješ skrze datové schránky, když si dovoluješ odmítat přístup ke spravedlnosti kvůli tomu, že to někdo splete? Buď příkladem, snad to není tak obtížné, děkuji.

Douška: Zajímavé je, že třeba pražský Magistrát má taky neuvěřitelné potíže s doručováním datovkou. Třeba moje rozhodnutí o pokutě za to, že jsme si dovolili být na oněch lodích plavících se po Vltavě, mi klíďo píďo poslali normálně poštou, čímž mi znemožnili se proti rozhodnutí bránit. Úžasná veřejná správa, jen co je pravda.

%d bloggers like this: