Už mi vážně, ale vážně dochází trpělivost s nejrůznějšími snahami uvrhnout nás do ještě dokonalejšího žaláře. Poslední tweet Daniely Kovářové je už naprosto, ale naprosto přes čáru. Dávejte si veliký pozor na to, co se okolo vás děje. Více na Advokátním deníku.

To, co Kovářová navrhuje, je jednoduše šílené a pro lidi strašlivě nebezpečné. Opravdu to není formalita, stanou-li se z mimořádných opatření vyhlášky. Bude to znamenat jediné:

NIKDO SE NEBUDE MOCI OBRÁTIT S PROSBOU O OCHRANU NA SOUD. BUDE TO MOŽNÉ JEN NEPŘEDSTAVITELNĚ KOMPLIKOVANÝM A NAPROSTO NEJISTÝM ZPŮSOBEM.

To, že neplácám do větru, potvrdil Nejvyšší správní soud i Ústavní soud: krizová opatření, která byla něčím „jako vyhláškami“, není možno soudně přezkoumat (leda byste spáchali přestupek a pak se bránili v rámci žalob proti rozhodnutím o pokutě). Není to sranda ani za mák, naopak se dostáváme do obrovského nebezpečí.

Přemýšlím, co znamená tahleta odpověď Kovářové v rozhodvoru na zmíněném Advokátním deníku. Na otázku:

„Současná podoba práva navíc zásadně přispívá k rozdělení společnosti…

odpověděla:

To jednoznačně. Část veřejnosti restrikce nedodržuje, což v opatrnější skupině vyvolává nenávist. Proto je třeba při přijímání norem mít na mysli i tento pohled. Právní stát může vytrvat jen za podmínky, že většina občanů společenskou smlouvu dodržuje.

Budeme tedy k dodržování „společenské smlouvy“ (o které mi mj. Ústavní soud řekl, že v podstatě neexistuje, když jsem se domáhala, aby stát plnil svoje závazky z ní vyplývající, pamatujete?) donuceni? Jak? Co na nás kdo šije?

Už jsem o tomto (nemám slušný výraz) počinu Daniely Kovářové a spol. psala.

Členem týmu Covid a právo byla původně i Jana Zwyrtek Hamplová.

Teď degradovala na člena expertní skupiny tohoto vykutáleného týmu.

Buďme silní a bdělí, pořád věřím, že pravda a dobro musí zvítězit. Jen to prostě bude sakra, ale sakra náročné, protože na jejich straně je tak málo lidí.

%d bloggers like this: