Senátoři by měli návrh zákona o očkování proti covid (omlouvám se za zkratku) projednávat ve středu 16. 12. Protože jim pořád občané píší, vyvolává to mnoho reakcí. Některé jsou úsměvné, některé se tváří sofistikovaně. Ptáte se nás, jak reagovat na jednu z nich. Pan senátor Grulich píše:

„Dobrý den,

děkujeme Vám za Váš e-mail a za Vaše občanské angažmá, velmi si toho vážíme.

Očkování proti COVID-19 bude dobrovolné. Pan senátor Jan Grulich nikdy nepodpoří to, aby očkování bylo povinné. K zákonu doporučujeme zhlédnutí stanoviska poslance za TOP 09 Vlastimila Válka zde: https://www.facebook.com/321213001604/videos/2458125817815504

Abychom se pořád netočili v kruhu a nezavírali do izolace sebe ani restaurace či služby, je východiskem očkování. Stejné jako známe u jiných nemocí. Očkovací plán proti COVID-19 počítá s následujícím:

   – pro všechny obyvatele zdarma
   – očkování zásadně dobrovolné
   – se zaručeným odškodněním v případě negativních dopadů na zdraví
   – spravedlivý pro ty, kteří se nechají naočkovat, i pro ty, kteří se
   naočkovat nenechají. (Tedy ani jedna skupina nesmí být v naší společnosti
   nikterak znevýhodněna!)

Co se uváděné formulace o dobrovolnosti očkování (pozměňovacího návrhu SPD) týče, tato v daném případě do zákona být vložena nemůže, neboť by to bylo nadbytečné, a tedy v rozporu s legislativními pravidly. Pokud v zákoně není nějaký zákaz napsán, platí, že je to dovoleno [zásada legální licence: nikdo nesmí být nucen činit nic, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 3 LZPS)]. Tedy doplnění této věty brání to, že její uvedení e již ve stávajícím znění implicitně obsaženo a její explicitní uvedení by bylo na úkor přehlednosti právního řádu.

Ochrana základních práv a svobod plyne z ústavního pořádku a její opakování na úrovni zákona je chybou. I bez výslovného uvedení je zaručena dobrovolnost očkování. Dokud nebude v zákoně přímo napsáno, že očkování je povinné, nemusíte se jeho vynucování bát.

Přeji pěkný den, klidný zbytek adventu, hodně sil a pevné zdraví.“

ODPOVĚĎ NA TAKOVÉ PSANÍ

Nejsme si jestli, jestli některé pasáže myslí senátor vážně. Odkaz na Válka ani komentovat nebudu, za ty jeho drzosti jsem mu už před časem poslala předžalobní výzvu.

Pozastavím se u argumentace, že nám má stačit čl. 2 odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Listiny (někteří senátoři, jak jsem viděla, k tomu ještě dodávali, že prý máme k ochraně práv soudy). Nevím, jestli žijí naši zákonodárci v nějakém paralelním vsmíru, že si od března nestihli všimnout, že soudy nefungují a ústavní pořádek dávno přestal platit (viz výsledek jejich návrhu k Ústavnímu soudu), ale napsala bych:

„Vážený pane senátore,

děkuji za odpověď. Zřejmě jste si nepovšiml toho, co se v posledních měsísích v ČR děje. Ústavní soud neposkytuje ochranu našim právům a vláda a ministerstvo zdravotnictví si mohou dělat prakticky, co chtějí. Pravidlo v čl. 2 odst. 3 LZSP neplatí. Stačí si povšimnout formulace některých opatření, ve kterých je nám obecně něco zakázáno a teprve z tohoto zákazu máme výjimky (viz např. svobodný pohyb je obecně zakázán a povolen jen s rouškou). Stejně tak doporučuji Vaší pozornosti vládní opatření, které obecně zakazuje obyvatelům domovů pro seniory dokonce vůbec opouštět toto zařízení a ven se dostanou, jen když se jim natolik zhorší psychický nebo zdravotní stav, že už jejich držení v ústavu není únosné.

Připadá-li Vám tedy, že platí pravidla z ústavního pořádku a že nám mají stačit jako ochrana před „dobrovolným“ očkováním, které fakticky může být vynucováno přes „bonusy nebo přístup ke službám“, nemůžu v tom s Vámi souhlasit. O svoje práva mám důvodnou obavu. Neposkytl jste mi žádné uklidnění ani žádnou záruku. Proto Vás znovu prosím, abyste věc řešil při projednávání onoho návrhu zákona.

Pokud jde o tvrzení, že je to v rozporu s legislativními pravidly, docela se tím bavím. Vaše tvrzení je zajímavé ve světle senátního návrhu novelizovat ústavní pořádek a dát dokonce přímo do ústavního pořádku právo nabývat zbraně a držet ji. Vámi zmiňované články Ústavy a Listiny přece nikomu nezakazují nosit zbraň a tudíž je takové ustanovení nadbytečné a v rozporu s legislativními pravidly. Platí tedy tentýž argument ohledně principů normotvorby. Přesto je to u zbraní asi jedno nebo jak mám tomuto rozumět? Je také absurdní argumentovat formalistickým přístupem u věci, která je kruciální při ochraně našich práv v době, kdy je právotvorba naprosto zvlčelá a správně by se o očkování proti jedné nemoci vůbec neměl připravovat zvláštní zákon. Očkování totiž řeší jiné předpisy, které by se měly novelizovat.

Děkuji, že berete vážně svoji práci a budete hájit naše základní práva na zdraví a na ochranu osobnosti, která taktéž vyplývají z ústavního pořádku, a přesto se jich dnes nemůžeme jako občané domoci.

S pozdravem XYZ.“


%d bloggers like this: