Poslankyně Karla Maříková nakonec jako poslankyně velmi potěšila mnoho občanů. Na rozdíl od poslance Válka z TOP09, který už v tuto chvíli má v poště předžalobní výzvu, aby se omluvil za to, že obavy lidí z „dobrovolného“ očkování, na základě kterého by občané měli mít benefity a přístup ke službám, označuje za hoax, načetla k návrhu zákona týkajícího se očkování na covid, pozměňovací návrh.

Paní Karle Maříkové tímto velmi děkuji a omlouvám se za svoji předchozí skepsi, která vyplynula z její odpovědi občanům. Mýlila jsem se v ní a je fér to přiznat.

Ve Sněmovně jde o tisk č. 1102. Jmenuje se „vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Poslankyně Maříková a poslanci Okamura, Fiala a další navrhují tento pozměňovací návrh zákona: „V ČÁSTI DRUHÉ (Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění) v § 3 bod 3 se v písm. g) za slova „lhůty pro“ doplňuje slovo „dobrovolné“ a za slova „stanoví vláda nařízením;“ se vkládá text „neúčast na takovém očkování nesmí mít za důsledek omezení výkonu lidských práv a základních svobod ani hospodářských, sociálních a kulturních práv ve smyslu Listiny základních práv a svobod ani jakékoli jiné formy diskriminace jedince neočkovaného takovou očkovací látkou.“

SLEDUJTE PEČLIVĚ, JAK SE BUDOU JEDNOTLIVÍ POSLANCI K NÁVRHU VYJADŘOVAT. DEBATA BUDE URČUJÍCÍ PRO TO, KOHO SI PŘÍŠTĚ ZVOLÍTE ZA ZÁSTUPCE. KLIDNĚ JEŠTĚ POSLANCŮM NAPIŠTE. E-MAILY OD OBČANŮ MNOHÉ Z NICH ZJEVNĚ DOST ROZČILUJÍ.

Projednávat se návrh zákona bude ve stavu legislativní nouze.

%d bloggers like this: