Dostal se ke mně značně komický výklad náhubkového opatření od ředitele odboru právního ministerstva zdravotnictví. Jak vidno, ten nebohý úředník se sám vůbec neorientuje v tom, co jeho úřad vydává. No není divu. Není to opravdu pro každého.

Takže, jak to je s povinností školkových dětí nosit náhubky?

Protože soudy postupují při řešení nezákonných mimořádných opatření tak rychle jako chromí šneci (o naší hromadné žalobě proti rouškám nebyli soudci schopni rozhodnout ani za pět měsíců), pořád platí rouškové opatření ze začátku prosince.

V bodě I. odst 1 se uvádí: všem osobám se s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (pak tam je uvedeno, kde všude se můžete pohybovat jen se zázračným hadrem nebo pletenou šálou přes pusu).

Následuje bod I. odst. 2, ve kterém jsou výjimky. Bod I. odst. 2 je uvozen slovy: „Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na“. Znamená to, že celý bod I. odst. 1 se nevztahuje na osoby, kterým je dle bodu I. odst. 2 udělena výjimka. Je jedno, jestli osoby mladší věku 2 let, nebo ty s mentální poruchou jsou na zastávce hromadné dopravy nebo na ulici a nemají mezi sebou rozestup na 2 metry.

V bodě I. odst. 2 písm. b) se uvádí, že výjimku mají děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině. Skutečně se touto výjimkou nemyslí, že to platí jen tehdy, když jsou V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO PROSTORÁCH DĚTSKÉ SKUPINY! Copak je dětská skupina budova? Ostatně ani pojem „mateřská škola“ nedefinuje prostor, ve kterém se můžete pohybovat bez roušek.

Pokud jde o dětskou skupinu, pak je v zákoně č. 247/2014 Sb., definována „služba péče o dítě v dětské skupině“. Tou se rozumí činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Samozřejmě, že je poskytována obvykle v nějakých prostorách (nejde-li o lesní kluby), ale definice „dětská skupina“ není definice prostoru, ve kterém se nenosí roušky, milí zlatí. Zajímalo by mne, jak to mají mít zařízeno třeba takové lesní školky. CO je v jejich případě budova, ve které děti roušku mít nemusí?

Je nám samozřejmě jasné, CO tím ti experti z ministerstva CHTĚLI říct. To ale může být občanovi poměrně ukradené, když to nedokážou ani pořádně formulovat. Pokud jde o různé možné výklady, mohli bychom si říct, že účelem bylo (dle odůvodnění) umožnit dětem v budově, aby roušku neměly, protože se prý v kolektivu nemísí. Proč ji ale pak mají mít prvňáci? Copak ti se někde mísí? Proč ji tedy nemusí mít jen na společné chodbě a ne ve třídě? Účel mi jednoduše dost uniká. Ne, účelovým výkladem nedospějeme nikam, protože ani po téměř roce existence nikdo netuší, jaký mají mít roušková opatření účel. Takže sorry, ministerští, napište to aspoň správně. Ještě lépe bude, když nám dáte už konečně pokoj s vašimi fantasmagoriemi.

Zkrátka pořád platí, že co není zakázáno, je dovoleno a z formulace tohoto bodu opatření zcela jistě vyplývá, že se zákaz nevztahuje na děti navštěvující obecně předškolní vzdělávací zařízení, a to mateřskou školu anebo dětskou skupinu. Tj. tyto děti mají dovoleno (a má to dovoleno i personál), pohybovat se i venku „nahoře bez“.

Jestliže je opatření obecné povahy napsáno dvojsmyslně a vnitřně rozporně, vždy musí platit výklad příznivější pro děti. A je jednoznačně příznivějším výkladem, že se nemusí venku dusit v rouškách (je přitom nerozhodné, jestli jsou na dvorku vedle budovy MŠ nebo na vycházce). Navíc děti v MŠ nemají náhubky z určitého důvodu – jsou moc malé, aby se o ně mohly starat a je jasné, že učitelky nemůžou řešit dvacet dětí a to, jestli mají řádně zahalený obličej. Jestli se někdo odhalený dětí venku bojí, má jistě řadu možností, jak se těm nebohým capartům na 2 metry vyhnout. Všichni tedy mohou být spokojeni. Ani WHO nošení roušek u dětí do 5 let nedoporučuje.

Vtipné je, že je opatření napsáno až tak špatně, že by se klidně dalo říkat, že děti a učitelé z mateřinek nemusí nosit roušky nikde. Může mi někdo říct, zač nás kdo trestá tak neschopnými normotvůrci? Milé ministerstvo, je fakt takový problém mít dobré právníky, když si dovolujete lidem tak tvrdě zasahovat do základních práv?

%d bloggers like this: