Jsem ráda, že ráda, že to někteří lidi nechtějí dát vládě ani soudcům zadarmo. Díky takovým spoluobčanům byla dnes podána další žaloba proti testování, tentokrát s požadavkem, aby soud konstatoval, že zásah spočívající v nucení zdravých lidí se podrobovat naprosto nesmyslnému šťourání v nose chybovámi testy, byl nezákonný.

Kdyby se to podařilo, bylo by možné využít zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávním úředním postupem. Pokud by bylo konstatováno, že taková odpovědnost vznikla, mohl by konečně být potrestán ten z ministrů a jeho pohůnci, kteří zrovna to které opatření měli na svědomí. A to by byla vážně bomba!

Tak držte palce těm, kdo stát žalují!

%d bloggers like this: