Dovoluji si jen odkazem upozornit na další článek z pera neúnavné advokátky Vladany Vališové (díky které jsem: a) hrdá na ženy – advokátky a b) ráda, že i mezi právníky jsou lidé, kterým není lhostejné, co se děje a bude dít, a kteří věnují svůj čas důležitým věcem; není jich moc, ale jsou, a to je podstatné).

Článek k dispozici zde.

Dovolím si zase citovat na malou ochutnávku:

„Od 4. června 2021 se mohou k očkování hlásit nezletilí starší 16 let.  Dle informace uveřejněné na stránkách MZd[28] nemusí k aplikaci očkování „dorazit“ v doprovodu zákonného zástupce. Dle této informace může sám nezletilý zájemce udělit informovaný souhlas s očkováním, přičemž souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si ovšem písemnou formu souhlasu může vyžádat. Nejsem si jistá, jestli máme s MZd stejné „noty“. Ano, v § 35 odst. 1 zák. o z. s. stojí, že nezletilému pacientovi lze zamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku (nejedná se o paušálně uvedený věk), ale současně se v tom samém ustanovení říká, že pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující svéprávnost fyzických osob (o. z.). I příslušný § 95 o. z. pracuje s pojmem rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku daného pacienta, čímž je učiněno za dost čl. 6 odst. 2 Úmluvy o biomedicíně,[29] když uvádí, že nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.  Za obvyklou záležitost je možné považovat, pokud se třeba čtrnáctiletý vypraví k lékaři s akutní bolestí v krku či drobným poraněním. My ale v případě vakcín, které jsou schváleny pouze dočasně/podmínečně, nemůžeme vědět, zda se nejedná o zákrok zanechávající trvalé nebo závažné následky. Podle mého názoru se tedy MZd dopouští hrubého protiprávního jednání, pokud se pokouší odebrat rodičům jejich rodičovská práva, protože jsou to právě oni, kdo mají právo a povinnost své nezletilé dítě zastupovat.

%d bloggers like this: