Český duch může sice na čas bloudit, rozmach mohutného jeho křídla může ho zanést někdy třeba až na kraj světa, ale k pivu vrátí on se najisto vždycky zase”. Jan Neruda

Šrouby se utahují. Ano, zavřít večer restaurace je další způsob, jak lidi (kromě neustálého strašení, kterému ale věří stále méně z nás) co nejvíce připravit o radost. A tak jsme s další statečnou klientkou podali novou žalobu. Namítáme, že uzavření provozoven restaurací po 10. hodině večerní je neústavní a nezákonné.

Opatřením ze dne 23. 9. 2020 je především zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 a 6:00 hod. Důvodem je to, že podle názoru našeho velkého bratra pití alkoholu „uvolňuje mravy“. Když se napijete, začnete kolem sebe v představách ministra zdravotnictví prskat jako velbloudi. Dokonce by ti nejzkaženější a morálně pokleslí občané mohli začít i zpívat.

Ano, stát jde tak daleko, že bude dospělým a svéprávným lidem nakazovat, kdy a jak smějí konzumovat alkohol a kdy mají jít poslušně domů. Hospody přitom nejsou jen prachsprotstou nalévárnou, ale jsou místem, kde se lidé schází, kde rádi tráví čas ve společnosti přátel a kde také vznikla nejedna skvělá idea, o které se děti až do jara 2020 učily ve školách – třeba čeští počátky českého národního obrození se začaly psát právě v lokálech nad džbánkem oroseného ležáku. Zkázu mohou v krčmách vidět jen puritáni a ti, kdo mají radost z lidského neštěstí.

Nedovolme, aby nám stát bral jednu svobodu po druhé. Po hospodách přijde na divadla, po divadlech na obchody, po obchodech na setkávání se doma a nakonec budeme zase vězni ve svých bytech. Podpořit bychom měli i podnikatele, kteří se tak tak drží nad vodou, a přitom jsou pro ekonomiku našeho státu a pro dobrý život společnosti tak důležití. Nedovolme vládě, aby rozšlapala všechno, co lidé pracně vybudovali.

Podaná žaloba je dostupná zde

Změna žaloby č. 1 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu je zde.

Řízení je projednáváno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 A 105/2020.

Informace, jak se zapojit jako osoba zúčastněná:

Pokud se chcete do řízení připojit jako osoba zúčastněná (výhodou je, že neplatíte soudní poplatek ani jiné náklady), můžete využít vzoru zde. Svoji žádost můžete poslat soudu poštou (vytištěnou a podepsanou), případně prostřednictvím Vaší datové schránky nebo e-mailem s použitím zaručeného elektronického podpisu. Viz také článek zde. Z postavení osoby zúčastněné vám nevyplývají povinnosti (nemusíte např. jet do Prahy na jednání soudu), ale jen možnosti.

NEMÁME KAPACITU NA TO LIDEM POMÁHAT PŘIHLÁSIT SE JAKO OSOBA ZÚČASTNĚNÁ NA ŘÍZENÍ. POTŘEBUJEME SE KONCENTROVAT NA ŘÍZENÍ SAMOTNÉ. POKUD VÁM NESTAČÍ TENTO NÁVOD A VZOR, OSLOVTE PROSÍM JINÉHO ADVOKÁTA ČI ADVOKÁTKU, ABY VÁM POMOHLI.

Další informace k osobně zúčastněné na řízení najdete např. zde.

Podrobněji k napadenému opatření:

Stát vymýšlí pro své drzé rozkazy tristní odůvodnění. Proto je třeba, aby konečně zakročily soudy a zamezily výkonné moci v šikaně a psychickém mučení občanů. Přečtěte si, jak si ministr zdravotnictví troufá odůvodnit svoje opatření:

Cílem je zachovat smrtnost, tak jak se to v České republice zatím daří, v rozsahu cca 2-3 %, aniž by došlo k jejímu nárůstu na celosvětový průměr dosahující téměř 7 %, nebo dokonce na 10 a více procent, jako tomu je v současnosti zejména ve Francii (zde smrtnost již dokonce dosahuje téměř 18 %), Nizozemsku, Belgii, Španělsku, Itálii nebo Velké Británii.“

Když byla opatření podobnými bludy odůvodňována na jaře, bylo složité najít protiargumenty. Je ale nehorázné, že si něco podobného úřady troufnou ještě dnes, kdy i sama WHO prostřednictvím své odbornice deklarovala na tiskové konferenci, že riziko smrti koronavirem je méně než procento, přesněji 0,6%. Navíc je dnes jasně doloženo, že většina obětí byla v požehnaném věku a anebo dost obézní a kvůli tomu s vážnými zdravotními problémy (popř. obojí). Ostatně tato zjištění WHO v červenci potvrdil také Roman Prymula (nynější ministr zdravotnictví) jak uvádí Seznam zprávy: „Z průřezů, ve kterých se hodnotila situace v jednotlivých zemích, se … dá dovodit 0,6. Také z práce britských vědců, kteří provedli simulaci toho, kolik lidí by v Evropě zemřelo, pokud by se nic nedělalo, vychází čísla okolo 0,6. Takže myslím, že se to blíží realitě.” Jak je tedy možné, že nyní ministr na tato data „zapomněl“ a v jím vydávaném opatření je uváděna smrtnost zásadně odlišná?

Pro soudní řízení by nízká smrtnost koronaviru měla být víc než dobrou zprávou: Pokud cílem bylo udržet smrtnost pod 2-3%, tak to se podařilo, už se to nezmění a není důvod žádná další opatření vydávat. Není důvod dělat další skopičiny a můžeme začít normálně žít, jestli to ještě půjde.

Žádejte spolu s námi po soudcích, aby se konečně postavili na stranu spravedlnosti a zastavili řádění exekutivy.

%d bloggers like this: