V březnu 2021 jsem psala o tom, že Státní zdravotní ústav potvrdil, že se v ČR s PCR testy a jejich pozitivitou doslova čaruje. Mnohokrát jsme tuto informaci, bez úspěchu, sdělovali NSS, který se pravdou neobtěžuje vůbec zabývat.

Jak vidíte, prováděly se a nejspíš se stále provádí naprosto nesmyslné počty cyklů, díky čemuž se prostě vždycky pozitivní test vykutal, i kdyby na chleba nebylo (a jakože mj. kvůli této praktice asi v budoucnu ani nebude).

Teď jsem se „pobavila“, když jsem četla v Metodickém pokynu hlavní hygieničky ČR k sentinelové surveillance respiračních virů pro rok 2021-2022 v České republice (příloha k č. j.: MZDR 36186/2021-2/OVZ) následující:

Národní referenční laboratoř žádá o zajištění zaslání dvou až 5 pozitivních vzorků z šetřeného ohniska, tedy z ohniska/klastru s neobvyklým kumulativním výskytem případů. Laboratorně jsou pro zaslání vhodné vzorky v PCR pozitivní s výsledným Ct<30 (Ct- prahový cyklus metody, kdy dojde k nárůstu signálu detekujícího přítomnost hledané nukleové kyseliny).

Co se to děje? Tak bude nebo nebude nakonec covidí epidemie pokračovat? Nevím.

%d bloggers like this: