Jeden velmi dobrý, podle mého soudu, právník, mi poslal tento text pro lidi, aby se vyznali v tom, co se děje po vyhlášení nouzového stavu. S jeho svolením zveřejňuju. Jeho jméno si nechávám po dohodě pro sebe, ale opravdu ručím za to, že jeho dřívější texty byly fajn.

Text: Co aktuálně platí zde ke stažení. (K 1. 12. 2021)

Co se například dočtete?

KOMU HROZÍ JAKÁ SANKCE A KDO JI MŮŽE VYMÁHAT


Aby bylo možné určité jednání sankčně postihnout (tj. za něj uložit pokutu nebo jiný trest), nestačí, že je protiprávní (tedy např. porušuje krizová opatření), ale musí být dle zákona přestupkem (event. trestným činem). Pokud se tedy někdo dopouští jednání porušující krizová opatření, které však přestupkem není, nemůže jej za něj policie (městská či státní) či jiný orgán postihnout. Dle krizového zákona se může dopustit přestupku spočívajícím v nedodržení výše uvedených zákazů či příkazů pouze fyzická osoba, nikoliv právnická či podnikající fyzická osoba, jelikož v jejich případě žádný takový přestupek neexistuje. To znamená, že provozovatel restaurace, baru, diskotéky, herny, kasina apod. který umožní přítomnost veřejnosti přes noc (tím že má otevřeno), nebo provozovatel vánočních trhů či stánku na něm který bude mít otevřeno, se nedopouští žádného přestupku a nemůže mu proto být uložena pokuta či jiný postih, a to ani jeho personálu.

Za zpracování autorovi děkuji.

%d bloggers like this: