Díky jedné dobré osobě se ke mně dostal „Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 9. 10. 2021 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha 5“. Co se v něm píše?

Vědecká rada ČLK požaduje povinné očkování proti viru nemoci Covid-19 pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb

Vědecká rada ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že jediným účinným opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu VR ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.

A co na to ČLK?

Představenstvo ČLK v souladu s doporučením Vědecké rady ČLK prohlašuje, že na základě dostupných odborných údajů je zřejmé, že nejúčinnějším opatřením proti šíření infekce Covid–19 je očkování. Z toho důvodu představenstvo ČLK požaduje, aby přinejmenším pro všechny zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, bylo očkování povinné.

Přitom ještě v červenci 2021 se dušovali, jak to povinné nebude. Neočkovaní lékaři jsou ale dle uvažování ČLK bez profesní cti.

V současnosti je absolutní prioritou očkování, které je jedinou schůdnou cestou, jak udržet virus pod kontrolou bez nutnosti opakování drastických protiepidemických opatření, která omezují naše životy a devastují ekonomiku. Chceme-li ochránit zdraví a životy obyvatel České republiky, musíme je přesvědčit, aby se nechali naočkovat dříve, než onemocní. Žádné finanční prostředky vynaložené na podporu očkování nejsou příliš vysoké. V porovnání s ekonomickými ztrátami, jaké způsobuje tzv. lockdown, se naopak jedná o výbornou investici. Komora bude pomáhat s informační kampaní a vyzývat lékaře, aby se aktivně zapojili do přesvědčování svých pacientů.

Z čistě medicínského hlediska by bylo nejjednodušší, kdyby očkování proti viru SARSCov-2 bylo povinné tak, jak je tomu u očkování proti jiným vážným nemocem. V současnosti by však snaha o uzákonění takového postupu mohla být kontraproduktivní. Komora nepodporuje ani povinné očkování pro určité skupiny obyvatel, například pro zdravotníky, a upřednostňuje spíše systém pozitivních motivací, včetně finančních pobídek. Nechat se očkovat a tím chránit své pacienty, to by pro zdravotníky mělo být otázkou profesní cti.

Lékařská komora taky evidentně řeší, jak trestat lékaře, kteří si troufnou kritizovat očkovací kampaň.

Lékaři vystupující proti očkování proti Covid-19

Dr. Kubek oslovil prostřednictvím sekretariátu CPME členské komory a asociace s dotazníkem, jehož cílem je zmapovat situaci v jednotlivých zemích EU, tedy zda existující lékaři veřejně vystupující proti očkování a jak vůči nim lékařské komory a asociace postupují. Dosud jsme získali odpovědi z 11 zemí.

Stanovisko je následující:

Stanovisko Vědecké rady ČLK k lékařům, kteří zpochybňují přínos vakcinace proti Covid-19

Vědecká rada ČLK se znepokojením sleduje prohlášení některých lékařů, kteří zpochybňují přínos očkování proti Covid–19 a naopak straší veřejnost nepodloženými riziky, která jsou s očkováním údajně spojena. Vědecká rada se distancuje od názorů kolegů veřejně zpochybňujících přínos vakcinace proti Covid-19, a to bez ověřitelných vědeckých důkazů. Vědecká rada apeluje na tyto kolegy, aby nezapomínali na to, že lékaři jsou širokou veřejností považováni za odbornou autoritu a tím pádem mají jejich prohlášení na veřejnost silný dopad a radikální názory některých z nich bývají laickou veřejností často automaticky považovány za vědecky podložené. Informace podávané lékaři se mají striktně opírat o ověřitelná data a studie. Lékaři by při řešení medicínských problémů měli přispívat prohlášeními, založenými na ověřitelných faktech, a tím pomáhat ke snížení polarizace společnosti. Vědecká rada ČLK si je vědoma, že je důležité veřejnost pravdivě informovat o nežádoucích účincích očkování, tak jako ostatně u každé léčby. V případě onemocnění Covid-19 svědčí dosavadní dostupná data díky mortalitě choroby na jedné straně a současně minimálnímu výskytu nežádoucích účinků v důsledku očkování na straně druhé jednoznačně ve prospěch vakcinace. Vědecká rada ČLK proto důrazně doporučuje očkování proti Covid-19 všem občanům jako postup lege artis. Od zahájení očkování do 24. 8. 2021, kdy bylo v naší republice očkováno cca 5 400 000 obyvatel, bylo hlášeno 7 864 podezření na nežádoucí účinky, což činí 0,145 % očkovaných. Nejčastěji jsou hlášeny reakce v místě vpichu a celkové příznaky typu horečky, zimnice, únavy, bolesti hlavy či celkové slabosti. V důsledku onemocnění Covid–19 je u nás dosud (k 7. 9. 2021) registrováno 30 408 úmrtí při celkovém počtu 1.681.091 potvrzených případů (1,808 %)

%d bloggers like this: