Před minutkou jsem si v poště přečetla jednu docela zajímavou zprávu: ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vytvořilo blouznivý plakát ke Strategii 2030 (což v překladu znamená definitivní vykopání hrobu pro české školství). Plaga instruuje straně a vládě loajální školy, aby ve sborovně vyvěsily následující plakát:

Myslím, že by učitelé mohli začít každé ráno tím, že před tímto výtvorem nastoupí a zazpívají si něco jako Internacionálu, poplácají se po rameni a vyjdou vstříc světlým zítřkům, kdy žáci budou sice úplně blbí, ale za to pořádně srovnaní do jedné nepřemýšlející homogenní masy. Jak jsem ráda, že moje děti se už této oblbující šaškárny neúčastní.

Důležité materiály, pokud vás zajímá, co vám stát hodlá s dětmi provést:

Celá Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

Metodika pro distanční vzdělávání

Aktuální revize rámcových vzdělávacích programů

%d bloggers like this: